BÀI KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 2

Đề thi học kỳ 1 môn giờ Anh lớp 2 Đề thi học kì 1 lớp 2 môn giờ Anh Đề thi học kỳ 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp hai năm học 2016 – 2017 Đề kiểm giữa học kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 một vài đề bình chọn tiếng Anh lớp 2 học kỳ 1 nhằm ôn tập kỹ năng và kiến thức

Đề thi học kỳ 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2

Đề chất vấn cuối học kì 1 môn tiếng Anh lớp 2năm 2019 – 2020

I. Chọn từ khác loại.

Bạn đang xem: Bài kiểm tra tiếng anh lớp 2

1.

A. Chips

B. Chicken

C. Rain

2.

A. Mother

B. Dress

C. Father

3.

Xem thêm: Trò Chơi Trò Chơi Cô Dâu Hay Nhất, Game Trang Diem Co Dau

A. Ball

B. Bread

C. Chocolate

4.

A.grapes

B. Read

C. Sing

II. Sắp xếp những từ sau đây thành câu hoàn chỉnh.

1.this/ What/ is/?

2.is/ that/ What/?

3.is/ that/ a/ ruler/.

4.it/ Is/ pencil case/ a/ ?

5.Yes,/ is/ it/ ./

6.this/ Is/ an/ umbrella/ ?

7./ book/ Is/ it/ a?

8.Is/ this/ rubber/ a?

9.isn’t/ No,/ it/ ./

Đề tiếng Anhôn thi học tập kì 1 lớp 2năm 2019 – 2020

Question 1: Match. (Nối)

*

Question 2: Complete the words. (Hoàn thành những từ sau)

*

Question 3: Complete these sentences. (Hoàn thành các câu sau)

*

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh

Đề thi học tập kì 1 tiếng Anh lớp 2năm 2019 – 2020

Bài 1. Nối

*

Bài 2. Điền từ ham mê hợp

*

Bài 3: Điền chữ cái còn thiếu vào chỗ trống sau:

*

Bài 4: quan sát tranh viết thành câu hoàn chỉnh:

*

Bài 5: lựa chọn từ gồm cách phạt âm khác:

1. Raintrainstarsnail
2. Ballparkhallsmall
3.swimskipskiskate
4. Traintallballhall
5.chipsclimbchickenchocolate