BÀI TĂNG GÔ CHO EM

từ ngày có em về, nhà mình toàn ánh trăng thề. Giòng nhạc tình đã tắt lâu, tuôn trào và lắng đọng như giòng suối. Anh yêu thương phút ban đầu, đẹp nghiêng nghiêng dáng vẻ em sầu. Trong mắt em bi ai về mau, em ơi có bao giờ lần chạm mặt đây mang đến mai sau. Tiếng đàn hòa êm ái, nhịp bước em thêm lả lơi. Cung điệu bi lụy chơi vơi, đôi trung khu hồn riêng nỗ lực giới. Bản thân dìu gần kề đi em nhằm nghe làn khá cháy trong thâm tâm nồng nàn. Nhớ tiếc thương bỏ ra trời rộng thênh thang, vương vãi vấn để rồi một đời cưu mang. (lần 1) tiếng mình có nhau rồi, đời đẹp do tiếng em cười. Vượt ngàn trùng qua bể khơi, dắt dìu cùng về tòa nhà mới. Ta xây vách tầm thường tình, những chông gai gồm tay mình. Xin cảm ơn đời còn nhau, xin ghi phút ban sơ bằng bài TANGO đến em. (lần 2) giờ mình gồm nhau rồi, đời đẹp vị tiếng em cười cợt Vượt nghìn trùng qua bể khơi, dắt dìu cùng về căn nhà mới. Ta xây vách chung tình, nhiều chông gai gồm tay mình. Xin cảm ơn đời còn nhau, xin ghi phút thuở đầu bằng bài bác TANGO đến em.

Bạn đang xem: Bài tăng gô cho em

bài hát vào album
Nghe nhạc Nghe tất cả 21 bài.
Phi Nhung & Mạnh Quỳnh

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Hướng Dẫn Trang Trí Bình Lông Công 30 Cành Lông Công Phong Thủy

Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.