Trong khi giao tiếp, khi cần trả lời câu hỏi hoặc khi phải nói về một công ty đề, bạn gặp phải sự việc nhắc đi nói lại một cấu trúc câu duy nhất khiến cho cuộc tiếp xúc trở cần nhàm chán. Vì chưng vậy, trong nội dung bài viết hôm nay, Topica NATIVE sẽ giúp bạn tổng hợp những cấu trúc viết lại câu tiếng Anh để hoàn toàn có thể giao tiếp trôi chảy, ham mê hơn nhé!

1. Nguyên nhân phải viết lại câu?

Ngoài việc thực hành thực tế bài tập viết lại câu của đề bài bác thì chúng ta còn thực hiện các cấu trúc viết lại câu giữa những trường hợp dưới đây:

Khi mong mỏi câu trả lời không bị nhắc lại thắc mắc và trở nên hay hơnSử dụng cấu tạo linh hoạt hơn, kiêng nhàm chánChuyển từ bỏ dạng câu chủ động sang câu bị độngChuyển từ câu trực tiếp sang trọng câu gián tiếpSử dụng giữa những trường đúng theo về đảo ngữ vào câu tiếng Anh
Để test chuyên môn và cải thiện kỹ năng giờ đồng hồ Anh bài bản để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi làm cho tại TOPICA Native nhằm được dàn xếp trực tiếp cùng giảng viên bạn dạng xứ.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh viết lại câu


2. Các kết cấu viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh

Dưới trên đây Topica sẽ trình làng đến chúng ta các kết cấu viết lại câu không biến đổi nghĩa trong giờ Anh. Hãy cùng theo dõi nhé!

Cấu trúc viết lại câu 1

Viết lại câu giờ đồng hồ Anh sử dụng những từ, cụm từ chỉ nguyên nhân (bởi vì)

Since, As, Because + S + V + …

⇔ Because of, Due to, As a result of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Because it’s raining now, we can’t go khổng lồ work.

Because of the rain, we can’t go khổng lồ work.

(Bởi vị trời mưa, nên cửa hàng chúng tôi không thể đi làm được)

Cấu trúc viết lại câu 2

Chuyển thay đổi câu trong giờ Anh có các từ, các từ chỉ tương khắc (mặc dù)

Although/Though/Even though + S + V + …

⇔ Despite/ In spite of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Although it was very noisy, we continued to lớn study our lessons.

In spite of the noise, we continued khổng lồ study our lessons.

(Mặc dù khôn cùng ồn ào, nhưng công ty chúng tôi vẫn tiếp tục học cho hoàn thành bài)


Để test chuyên môn và cải thiện kỹ năng giờ đồng hồ Anh chuyên nghiệp để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn hoàn toàn có thể tham khảo khóa huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi làm cho tại TOPICA Native nhằm được dàn xếp trực tiếp thuộc giảng viên phiên bản xứ.

Cấu trúc viết lại câu 3

Cách viết lại câu sử dụng kết cấu so thatsuch that (quá … cho nổi mà) đi cùng với tính từ/danh từ

S + be/ V + so + Adj/ Adv. + that …

⇔ It + be + such + Noun + that


*

Các cách làm viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh – cấu tạo so that và such that


Ví dụ: This film is so boring that no one wants to see it.

↔ It is such a boring film that no one wants to lớn see it.

(Cái phim này chán tới nổi cơ mà chẳng ai mong coi nó hết)

Cấu trúc viết lại câu 4

Cấu trúc too to (không thể) dùng thay thế sửa chữa với cấu tạo enough

S + V + too + Adj. + to V

⇔ not + Adj. + enough + to V

Ví dụ: Yuri is too fat to wear that dress.

↔ Yuri is not thin enough to wear that dress.

(Yuri quá mập để rất có thể mặc vừa mẫu váy kia)

 Xem vớ tần tật về cách hình thành câu phủ định trong câu không thể vứt qua!

Cấu trúc viết lại câu 5

Cấu trúc so that với such that (quá .. Mang lại mức) dùng thay thế với cấu tạo too to (quá … đến cả không thể)

so + Adj. + that hoặc such + noun + that

⇔ too + Adj. (for somebody) + to V

Ví dụ: These shoes are so small that he can’t wear it.

↔ These shoes are too small for him to lớn wear.

(Mấy đôi giày này quá bé so với chiếc chân của anh ý ta)

It was such a difficult question that we can’t find the answer.

↔ The question was too difficult for us to lớn answer.

(Câu hỏi quá cạnh tranh đến nổi không một ai trong shop chúng tôi tìm được câu trả lời)

Cấu trúc viết lại câu 6

Cách viết lại câu trong tiếng Anh với kết cấu find something adj

To V + be + Adj./Noun

⇔ S + find + it + Adj./Noun + to lớn V


*

Viết lại câu là một trong dạng bài tập phổ biển khơi trong giờ đồng hồ Anh


Ví dụ: To live in the countryside alone could be hard for her.

↔ She finds it hard to live alone in the countryside.

(Cô ấy cảm thấy sống sinh sống vùng quê là việc khó khăn so với mình)

Cấu trúc viết lại câu 7

Viết lại câu đk tương đương trong giờ đồng hồ Anh

Câu gốcCâu viết lạiVí dụ
mệnh đề 1 + so + mệnh đề 2If + mệnh đề 1, mệnh đề 2Janet didn’t bring her raincoat, so she got wet.

If Janet had brought her raincoat, she wouldn’t have got wet

mệnh đề 1 + because + mệnh đề 2If + mệnh đề 2, mệnh đề 1I can’t go out because I don’t have money

If I had money, I could go out


Để test trình độ chuyên môn và nâng cấp kỹ năng giờ Anh chuyên nghiệp hóa để đáp ứng nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm tại TOPICA Native nhằm được thương lượng trực tiếp cùng giảng viên phiên bản xứ.

Cấu trúc viết lại câu 8

Chuyển đổi câu If not thanh lịch unless

If … not ⇔ Unless …

Lưu ý: không được đổi khác loại câu điều kiện, chỉ được biến hóa nghĩa che định hay nghi hoặc của nó

Ví dụ: If it doesn’t rain, we can go picnic.

Unless it rains, we can go picnic.

(Nếu trời không mưa, bạn có thể đi dã ngoại)

Cấu trúc viết lại câu 9

Viết lại câu với thì hiện tại hoàn thành sang thì quá khứ 1-1 (dùng công ty ngữ đưa ‘it’)

S + have/has + V3/-ed

⇔ It has been + + since + S + V2/-ed + …

Ví dụ: Huan và Vy have been married for 3 years.

↔ It’s been 3 years since Huan & Vy were married.

(Đã tía năm kể từ thời điểm Huân cùng Vy kết hôn)

Cấu trúc viết lại câu 10

Chuyển đổi câu điều ước

 Cấu trúc Ví dụ
Câu ước ở tương laiwish + someone + would + bare infinitiveShe won’t come back here.

↔ I wish she would come back here.

(Tôi ước bỏ ra cô ấy sẽ quay lại đây)

Câu cầu ở hiện tại tạiwish + someone + V2/-edI don’t have lots of money.

↔ I wish I could have lots of money.

(Tôi cầu gì tôi gồm hật nhiều tiền)

Câu cầu ở vượt khứwish + someone + had + V3/-edI didn’t say that I love him.

↔ I wish I had said that I loved him.

(Tôi ước gì mình có thể nói rằng rằng tôi yêu anh ấy)


Để test trình độ và cải thiện kỹ năng giờ Anh bài bản để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi làm tại TOPICA Native nhằm được đàm phán trực tiếp cùng giảng viên phiên bản xứ.

Cấu trúc viết lại câu 11

Chuyển đổi câu có thì lúc này hoàn thành lấp định thanh lịch thì quá khứ đơn (cấu trúc the last time, cấu trúc when)

S + have/has + NOT + V3/-ed + since/for …

⇔ S + last + V2/-ed + when + S + V

⇔ The last time + S + V + was …

Ví dụ:

I haven’t met Lucy since we left school.

The last time I met Lucy was when we left school.

(Lần sau cuối tôi gặp gỡ Lucy là khi cửa hàng chúng tôi ra trường)

I haven’t seen him since I was a student.

↔ I last saw him when I was a student.

(Tôi gặp mặt anh ta lần cuối khi tôi vẫn còn đó là học tập sinh)

Cấu trúc viết lại câu 12

Chuyển câu ở thì thừa khứ đơn thanh lịch thì hiện tại ngừng tiếp diễn

S + V2/-ed + …

⇔ S + have/has + been + V-ing + since/for + …

Ví dụ: Shawn started playing guitar since he was five.

↔ Shawn has been playing guitar since he was five.

(Shawn đã chơi ghi-ta từ khi cậu ấy lên 5 tuổi)

Cấu trúc viết lại câu 13

Viết lại câu giờ Anh cùng với cấu trúc it takes time (dành/tốn thời gian làm gì)


*

Cấu trúc it takes time


S + V + … +

⇔ It takes/took + someone + + lớn V

Ví dụ: Betty walks khổng lồ school in 15 minutes.

↔ It takes Betty 15 minutes to walk to lớn school.

(Betty mất 15 phút để đi dạo tới trường)


Để test trình độ chuyên môn và nâng cao kỹ năng giờ Anh chuyên nghiệp hóa để đáp ứng nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn hoàn toàn có thể tham khảo khóa đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi làm tại TOPICA Native nhằm được thảo luận trực tiếp thuộc giảng viên bạn dạng xứ.

Cấu trúc viết lại câu 14

Chuyển đổi dùng cấu trúc it was not until … that (mãi cho tới khi)

S + didn’t + V (bare) + …. Until …

⇔ It was not until + … + that + …

Ví dụ: nam didn’t go trang chủ until he finishes all the tasks.

It was not until nam finished all the tasks that he went home.

(Mãi tính đến khi Nam xong xuôi xong hết mọi các bước thì cậu new về nhà)

Cấu trúc viết lại câu 15

Các dạng cấu trúc viết lại câu đối chiếu trong giờ đồng hồ Anh:

Chuyển thay đổi câu đối chiếu hơn thành đối chiếu nhất cùng ngược lại:

Ví dụ: In my opinion, Vietnam is the most beautiful country.

↔ In my opinion, no other place on earth can be more beautiful than Vietnam.

(Việt phái mạnh là non sông xinh đẹp tuyệt vời nhất theo quan điểm của tôi ↔ Theo thân quen điểm của tôi, không nơi nào đẹp bởi Việt Nam)

Chuyển đổi câu so sánh bằng thành đối chiếu hơn với ngược lại:

Ví dụ: My cake isn’t as big as his cake.

↔ His cake is bigger than my cake.

(Bánh của mình không to bằng bánh của cậu ta ↔ Bánh của cậu ta to ra nhiều thêm bánh của tôi)

Cấu trúc viết lại câu 16

Chuyển kết cấu started/began sang trọng thì hiện tại hoàn thành

S + began/ started + V-ing/to V + ago

⇔ S + have/has + V3/-ed hoặc been + V-ing + since/for …

Ví dụ: She began khổng lồ learn English 4 years ago.

↔ She has learned/ has been learning English for 4 years.

(Cô ấy học tập tiếng Anh từ tứ năm trước)


Để test chuyên môn và nâng cao kỹ năng giờ đồng hồ Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa học Tiếng Anh giao tiếp cho người đi có tác dụng tại TOPICA Native để được trao đổi trực tiếp cùng giảng viên bản xứ.

Cấu trúc viết lại câu 17

Cách viết lại câu tiếng Anh với cấu trúc This is the first time

This is the first time + S + have/has + V3/-ed

⇔ S + have/has + never (not) + V3/-ed + before

Ví dụ: This is the first time I have watched this film.

↔ I have never watched this film before.

(Tôi chưa lúc nào xem bộ phim truyền hình này trước đây)

 Xem biện pháp dùng cụ thể tại This is the first time

Cấu trúc viết lại câu 18

Cấu trúc It’s time/ it’s high time/ it’s about time 

S + should/ought to/had better + V …

⇔ It’s (high/about) time + S + V2/-ed …

Ví dụ: You‘d better go to lớn bed.

↔ It‘s (high/about) time you went lớn bed.

(Đã tới lúc con đi ngủ rồi đấy)

Cấu trúc viết lại câu 19

Các dạng viết lại câu đề xuất tương đồng: cấu trúc suggest that, let’s,…


*

Công thức viết lại câu giờ Anh – câu kiến nghị tương đồng


Shall we + V

⇔ Let’s + V

⇔ How/What about + V-ing

⇔ Why don’t we + V

⇔ S + suggest + that + S + present subjunctive

⇔ In my opinion

Ví dụ:

Why don’t we go out for a walk?” said the girl.

↔ The girl suggested going out for a walk.

(Tại sao bọn họ không quốc bộ đi? ↔ cô nàng đề nghị đi ra phía bên ngoài dạo)

Let’s have some rest!

What about having some rest?

(Nghỉ ngơi bọn chúng thôi!)

Cấu trúc viết lại câu 20

Câu tường thuật dạng bị động:

Câu công ty độngCâu bị độngVí dụ
People say + S + V + …It be said that + S + VPeople say that he drinks a lot of wine.

↔ It is said that he drinks a lot of wine.

S + be said to + V hoặc to lớn have V3/-edPeople say that he drinks a lot of wine.

↔ He is said to drink a lot of wine.

Cấu trúc viết lại câu 21

Sử dụng cấu trúc hardly when với no sooner than

Hardly + had + S + V3/-ed when + S + V3/-ed

⇔ No sooner + had + S + V3/-ed than + S + V3/-ed

Ví dụ:

As soon as I go home, he showed up.

Hardly had I gone home when he showed up.

No sooner had I gone home than he showed up.

(Ngay sau khoản thời gian tôi về đơn vị thì anh ta xuất hiện)

Cấu trúc viết lại câu 22

Dùng cấu tạo Supposed khổng lồ V

It’s one’s duty to bởi something

⇔ S + be + supposed to bởi vì something

Ví dụ: It’s your duty lớn protect me.

↔ You are supposed to lớn protect me.


Để test chuyên môn và cải thiện kỹ năng tiếng Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn hoàn toàn có thể tham khảo khóa đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho người đi có tác dụng tại TOPICA Native nhằm được dàn xếp trực tiếp thuộc giảng viên phiên bản xứ.

Cấu trúc viết lại câu 23

Sử dụng cấu trúc preferwould rather

S + prefer + doing st lớn doing st

⇔ S + would rather + bởi vì st than vì st

Ví dụ: I prefer staying at home to hanging out with him.

Xem thêm: 10+ Thuốc Giúp Kéo Dài Thời Gian Quan Hệ Tốt Nhất Cho Nam Giới

↔ I would rather stay at trang chủ than hang out with him.

(Con thà ở trong nhà còn hơn đi chơi với hắn ta)

Cấu trúc viết lại câu 24

Sử dụng cấu trúc would prefer với would rather

S + would prefer + sb + to V

⇔ S + would rather + sb + V2/-ed 

Ví dụ: I would prefer you not to lớn stay up late.

↔ I would rather you not stayed up late.

(Mẹ không thích con thức khuya đâu)

Cấu trúc viết lại câu 25

Cấu trúc so that/ in order that (trong ngôi trường hợp nhà từ ở 2 câu là khác nhau)

S + V + so that/ in order that + S + V

⇔ S + V + (for O) + to lớn infinitive

Ví dụ: My dad turned off the TV so that we could sleep.

↔ My dad turned off the TV for us to sleep.

(Cha tôi tắt TV để chúng tôi có thể ngủ)


Để test trình độ chuyên môn và nâng cao kỹ năng giờ Anh chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi làm cho tại TOPICA Native nhằm được hội đàm trực tiếp cùng giảng viên bạn dạng xứ.

Cấu trúc viết lại câu 26

To be + not worth + V-ing

⇔ There + be + no point in + V-ing

Ví dụ: It’s not worth getting upset about this.

There’s no point in getting upset about this.

(Chuyện kia không xứng đáng để bi ai đâu)


*

Hãy luyện tập thật nhiều để ghi lưu giữ được những cấu trúc viết lại câu


Cấu trúc viết lại câu 27

Sử dụng cấu tạo cảm thán How với What

S + be/V + adj/adv

⇔ How + adj/adv + S + be/V

Ví dụ: She runs quickly.

How quickly she runs!

(Cô ấy chạy cấp tốc quá)

S + be + adj

⇔ What + a/an + adj + N

Ví dụ: She is so beautiful.

What a beautiful girl!

(Quả là một cô gái xinh đẹp)


Để test trình độ chuyên môn và nâng cấp kỹ năng giờ đồng hồ Anh chuyên nghiệp hóa để đáp ứng nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn hoàn toàn có thể tham khảo khóa đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi làm cho tại TOPICA Native nhằm được dàn xếp trực tiếp cùng giảng viên phiên bản xứ.

Cấu trúc viết lại câu 28

Cấu trúc it is necessary that:

Need khổng lồ V

⇔ to be necessary (for sb) + to V

Ví dụ: You don’t need khổng lồ come here.

It’s not necessary for you to come here.

(Ah không nhất thiết phải đến trên đây đâu)

Not… anymore

⇔ No longer + đảo ngữ

⇔ S + no more + V

Ví dụ: I don’t love you anymore.

No longer bởi I love you.

↔ I no more love you.

(Anh không thể yêu em nữa)

Cấu trúc viết lại câu 29

Sử dụng cấu tạo used to tương tự với kết cấu accustomed to

S + be accustomed to lớn + V-ing/N

⇔ S + be used to lớn + V-ing/N

Ví dụ: My brother was accustomed to sleeping late.

↔ My brother was used to sleeping late.

(Anh không cần phải đến trên đây đâu)

Cấu trúc viết lại câu 30

Dùng to infinitive thay thế cho kết cấu because

S + V + because + S + V

⇔ S + V + lớn V

Ví dụ: She studies hard because she wants to pass the exam.

↔ She studies hard to pass the exam.

(Cô ấy học tập hành cần mẫn vì hy vọng đậu kỳ thi)


Để test trình độ và nâng cấp kỹ năng giờ đồng hồ Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi làm cho tại TOPICA Native để được hiệp thương trực tiếp cùng giảng viên bản xứ.

3. Video 3 mẹo viết lại câu giờ Anh

4. Bài xích tập viết lại câu trong giờ Anh bao gồm đáp án

Để củng cố kỹ năng và kiến thức về những công thức viết lại câu vừa học ở trên, hãy thuộc Topica làm các dạng bài bác tập viết lại câu trong giờ Anh dưới nhé!

Bài tập 1: Rewrite the following sentences by changing the indicated component

The man was furious. (adjective)The council would not collect the rubbish. (verb)We watched a film on birds. (preposition)The bus was late because of the bad traffic. (clause order)The gate was opened by a guard. (active tense)When she got home, the door was unlocked (time clause position)She cooked a pie, some potatoes, and green vegetables. (reorder list)The game was cancelled because it rained. (replace the dependent clause with a noun phrase)I can’t go khổng lồ work on time because it rains so heavilyI often played kite flying when I was a childWe discuss environmental change issuesIt appears that it is rainingShe has interest in practicing aerobics in her không lấy phí time

Bài tập 2: bài tập viết lại câu không biến đổi nghĩa

1. My mother used khổng lồ play volleyball when she was young.

=> My mother doesn’t…………………………………….

2. “Let’s go fishing”.

=> She suggests…………………………………… …

3. Mike gave me a dress on my birthday.

=> I was……………………………………….. ……………

4. “Would you lượt thích orange juice?”

=> He………………………………………… ……………

5. I last saw Jenny when I was in Ha Noi City.

=> I haven’t seen……………………………………….

6. I got lost because I didn’t have a map.

=> If I had………………………………………..….

7. It is a four-hour drive from nam giới Dinh lớn Ha Noi.

=> It takes……………………………………… ……


*

Bài tập viết lại câu trong giờ Anh có đáp án


8. I think the owner of the oto is abroad.

=> The owner………………………………………

9. It’s a pity him didn’t tell me about this.

=> I wish………………………………………. ……………

10. You couldn’t go swimming because of the rain heavily.

=> The rain was too………………………………………..

Bài tập 3: bài bác tập viết lại câu giữ nguyên nghĩa

I can’t go lớn work on time because it rains so heavily => ………………………………………I often played kite flying when I was a child => ………………………………………We discuss about environmental change issues => ………………………………………It appears that it is raining => ……………………………………..She has an interest in practicing aerobics in her free time => ……………………………………..Police asked him to lớn identify the other man in the next room => …………………………………………………………………………….She always speaks no care => ………………………………………………………….She has learned English for 5 years => …………………………………………………………….He speaks so soft that we can’t hear anything => …………………………………….Because she is absent from school => …………………………………………………It was an interesting film => …………………………………………………………….I don’t think she loves me => ……………………………………………………

Bài tập 4: Viết lại câu nghĩa không đổi nâng cao

1. In his recent article, Bob Lee pointed out all the faults in the government’s new transport policy.

In his recent artilce, Bob Lee was…………………

2. The company have been reviewing their recruitment policy for the last three months.

The company’s …………………

3. I’m absolutely sure he took the money on purpose.

He couldn’t possibly…………………

4. He delayed writing his book until he had done a lot of research.

Only after…………………

5. They declaired war on the pretext of defending their territorial rights.

The excuse…………………

6. I feel that I don’t fit with the people in the new office.

I feel like…………………

7. Skysrapers in the USA are on average taller than anywhere else in the world.

The average …………………

8. We were very impressed by the new cinema but found it rather expensive.

Impressed…………………

9. It’s more than a fortnight snice anyone saw Julian.

Julian…………………

10. The deadline for the receipt of complete application forms is 3.00 p.m on Friday, 18th December.

Complete application …………………

Bài tập 5: Rewrite the following sentences that keep the same meaning

1. I regret spending so much money.

I wish I ________________________________________________

2. What’s the height of the mountain?

How _________________________________________________

3. I don’t feel as tired after a train journey as I vày after a oto journey.

I feel more ___________________________________________

4. Cars are faster than buses.

Buses _______________________________________

5. He turned off the light, then he went out.

Turning __________________________________________

6. Theatre program usually have lots of information.

There ________________________________________

7. He has been collecting stamps for five years.

He started ________________________________________________

8. More newspapers are being sold in this city.

People are __________________________________________________

9. They were giving their son some presents when we came.

Their son _______________________________________________

10. He spends two hours a week sorting out stamps.

Sorting out ____________________________________________

Bài tập 6: Rewrite the following sentences that keep the same meaning

1. My mother bought me a nice blouse.

A nice blouse ___________________________________________

2. They say that the company is in difficulty.

The company ___________________________________________

3. You can get suntan by sunbathing.

If you _____________________________________________

4. “Would you mind waiting for a few minutes ?”

We __________________________________________________

5. “Where’s the best place to buy souvenirs ?”

I asked her ___________________________________

6. You won’t thua thảm weight if you don’t stop eating much.

Unless you ____________________________________

7. To lớn know English is necessary.

It is ______________________________________________

8. May Day is considered khổng lồ be the day of the working class.

Everyone _______________________________________

9. In Stratford upon – Avon we saw Shakespeare’s birthplace.

We saw the house ___________________________________

10. There are far more heavy lorries on the road than there used to lớn be.

There didn’t __________________________________________

Đáp án bài xích tập

Đáp án bài bác 1The man was angry.The council refused lớn collect the rubbish.We watched a film about birds.Because of the bad traffic, the bus was late.A guard opened the gate.The door was unlocked when she got home.She cooked green vegetables, a pie và some potatoes.The game was cancelled because of the rain.I can’t go khổng lồ work on time because of heavy rain.I am used to lớn playing kite flying when I was a child.We have a discussion about environmental change issues.It is likely that it is raining.She is interested in practicing aerobics in her không tính phí time.Đáp án bài bác 2My mother doesn’t play volleyball anymore.She suggests going fishing.I was given a dress on my birthday.He invited me for orange juice.I haven’t seen Jenny since I was in Ha Noi City.If I had had a map, I wouldn’t have gotten lost.It takes four hours khổng lồ drive from nam giới Dinh to lớn Ha Noi.The owner of the car is thought to be abroad.I wish he had told me about it.The rain was too heavy for you to lớn go swimming.Đáp án bài 3I can’t go to lớn work on time because of heavy rain.I am used khổng lồ playing kite flying when I was a child.We have a discussion about environmental change issues.It is likely that it is raining.She is interested in practicing aerobics in her miễn phí time.Police have him identify the other man in the next room.She is always careless about her words.It takes her 5 years khổng lồ learn English.He does not speak softly.Because of her absence from school.What an interesting film!At no time vì chưng I think she loves me.Đáp án bài 4
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *