Bài tập về tỷ giá hối đoái có lời giải

Bài tập thanh toán giao dịch quốc tế – TTQT là một trong số các nghiệp vụ của bank trong việc giao dịch thanh toán giá trị của những lô hàng giữa bên mua và bên bán hàng thuộc lĩnh vực ngoại thương, tuy nhiên cũng đều có trường hợp quan trọng đặc biệt không cần trải qua ngân mặt hàng là thanh toán quốc tế qua tiền mã hóa (ví dụ: Bitcoin, Ethereum). Hãy thuộc Kế toán Việt Hưng tham khảo một vài dạng bài xích toán thực tiễn về kế toán thanh toán giao dịch quốc tế nhé.Bạn đang xem: bài tập về tỷ giá ăn năn đoái có lời giải

Bạn đang xem: bài tập tỷ giá hối hận đoái bao gồm lời giải
*

Mẫu bài bác tập thanh toán giao dịch quốc tế cơ bạn dạng có lời giải

Các phương thức thanh toán giao dịch quốc tế phổ cập nhất bây giờ là:

Chuyển chi phí bằng: Điện chuyển tiền (TT: Telegraphic Transfer Remittance) hoặc bởi Thư chuyển khoản (MTR: Mail Transfer Remittance).Trả chi phí lấy bệnh từ (C.A.D: Cash Against Document).Nhờ thu (Collection).Tín dụng thư (L/C: Letter of Credit).Bitcoin

NỘI DUNG CHÍNH

1. Bài xích tập thanh toán giao dịch quốc tế số 1 


*

BÀI GIẢI 1:

a) khách hàng: tải USD bằng VND —> Ngắn hàng: phân phối USD sở hữu VND:

Vậy ngân hàng sẽ áp dụng tỷ giá chỉ hán USD/VND = 17.671.

Bạn đang xem: Bài tập về tỷ giá hối đoái có lời giải

b) khách hàng: bán EUR mang USD —> Ngân hàng: tải EUR cung cấp USD:

Vậy ngân hàng sẽ áp dụng tỷ giá cài EUR/USD = 1.2692.

c) khách hàng hàng: chào bán USD rước EUR —> Ngân hàng: sở hữu USD cung cấp EUR:

Vậy ngân hàng sẽ vận dụng tỷ giá cả EUR/USD = 1.2712.

d) khách hàng: phân phối JPY mang USD —› Ngân hàng: thiết lập IPY bạn dạng USD;

Vậy bank sẽ vận dụng tỷ giá thành USD/JPY = 115,00.

e) khách hàng: buôn bán GBP lấy USD —> Ngân hàng: sở hữu GBP cung cấp USD;

Vậy bank sẽ vận dụng tỷ giá download GBP/USD = l,6568.

f) khách hàng: buôn bán USD đem AUD —> Ngân hàng: download USD phân phối AUD;

Vậy ngân hàng sẽ vận dụng tỷ giá bạn dạng AUD/USD = 07924.

2. Bài tập giao dịch quốc tế số 2


*

BÀI GIẢI 2:

a) người sử dụng muốn cài đặt 120M USD bằng VND

Phân tích: quý khách hàng bán VND mua 120.000 USD

Ngân hàng mua VND bán 120.000 USD

Vậy khi quý khách muốn sở hữu 120.000 USD, số VND yêu cầu trả:

b) quý khách hàng muốn buôn bán 960.000 EUR đem USD

Phân tích: người sử dụng bán 960.000 EUR mua USD

Ngân sản phẩm mua 960.000 EUR bán USD

Ngăn sản phẩm mua 960.000 EUR bắt buộc sẽ án dụng tỷ giá cài EUE/USD = 1,2248

Vậy khi khách hàng muốn bán 960.000 EUR lấy USD, số USD quý khách hàng có được:

1.2248 x 960.000 EUR = 1.175.808 USD.

Xem thêm: Bán Đèn Laser Trang Trí Noel 50 Hiệu Ứng Đẹp Cho Phòng Karaoke

c) quý khách hàng muốn cung cấp 92.500 USD lẫy EUR

Phân tích: người tiêu dùng bán 92.500 USD mua EUR

Ngân sản phẩm mua 92.500 USD bán EUR.

Ngăn mặt hàng bán EUR yêu cầu sẽ áp dụng tỷ giá thành EUR/USD =1,2298

Vậy khi người sử dụng muốn bán 92.500 USD lấy EUR. Số EUR người sử dụng có được:

92.500 USD/ 1.2298 = 75.215 EUR.

d) người tiêu dùng bán 12.358.000 JPY rước USD

Phân tích: khách hàng bán 12.358.000 IPY mua USD

Ngân mặt hàng mua 12.358.000 PY bán USD

Ngân hàng buôn bán USD buộc phải sẽ ấp va tỷ giá bán USD/JPY = 115,00

Vậy khi người sử dụng muốn bán 12.358.000 JPY rước USD, số USD khách hàng có được:

12.358.000 IPY / 115,00 = 107.461 USD.

e) quý khách hàng muốn cài 28.320 GBP bằng USD

Phân tích: quý khách hàng bán USD mua 28.320 GBP

Ngân hàng mua USD bán 28.320 GBP

Ngân hàng cung cấp GBP bắt buộc sẽ vận dụng tỷ giá bán GBP/USD = 1,6600

Vậy khi quý khách muốn tải 28.320 GBP bẳng USD. Số USD quý khách hàng phải trả:

28.320 GBP x I,6600 = 47,011,2 USD

f) người sử dụng muỗn buôn bán 56.900 USD rước AUD

Phân tích: quý khách hàng bán 56.900 USD sở hữu AUD

Ngân hàng tải 56.901 USD phân phối AUD

Ngân hàng chào bán AUD bắt buộc sẽ vận dụng tỷ giá thành AUD/USD: 0,6924

Vậy khi quý khách hàng muốn hy vọng bán 56.900 USD rước AUD, số AUD người tiêu dùng có:

56.900 USD/0,6914 = 82.178 USD.

3. Bài bác tập số 3


*

BÀI GIẢI 3

a) khách hàng A: mua 20.000 GBP bằng CHF

Phân tích:

Khách mặt hàng bán bít mua USD; khách hàng bán USD, mua 20.000 GBP

Ngân hàng mua CHE buôn bán USD: ngân hàng mua LISD, bán 20.000 GBP

Ngân mặt hàng bán USD sở hữu CHE cần sẽ áp dụng tỷ giá bán USD/CHF: 1,2611

Ngân hàng tải USD, chào bán 20.000 CHF đề xuất sẽ án dụng tỷ giá thành GBP/USD: 1.7691

Tính tỷ giá thành GBP/CHF (b):


*

Vậy khi người tiêu dùng A thiết lập 20.000 GBP bằng CHF, số CHF người tiêu dùng phải trả:

20.000 GBP x GBP/CHF(h) = 20.000 x 2.2310 = 44.620 CHE

b) người tiêu dùng B: cung cấp 20.000 GBP rước CHF

Phân tích:

Khách sản phẩm bán 21.000 GHP mua USD: quý khách hàng bán USD, mua CHF

Ngân hàng mua 20.000 GBP bán USD: bank mua USD, bán CHF

Ngăn mặt hàng mua 20.000 GHP bán USD đề nghị sẽ vận dụng tỷ giá mua GBP/USD: 1,7651

Ngăn mặt hàng mua USD, bán CHF yêu cầu sẽ áp dụng tỷ giá bán mua USD/CHF: 1,2541

Tính tỷ giá download GBP/CHF (m):

Vậy khi quý khách B bán 20.000 GHP đem CHF, số CHF khách hàng có:

20.000 GBP x GBP/CHF(m) = 20.000 x 2,2136 = 44.272 CHF

c) người tiêu dùng C: sở hữu 28.000 EUR bởi VND

Phân tích:

Ngân mặt hàng mua VND bán USD: ngân hàng mua LSD, hán 28.000 EUR.

Ngân mặt hàng bán USD mua VND đề xuất sẽ áp dụng tỷ giá bán bán USD/VND: 16.890

Ngăn mặt hàng bán 28.000 EUR mua USD nên sẽ vận dụng tỷ giá bán bán EUR/USD: 1,2298

Tính tỷ giá cả EUR/VIND (b):

Vậy khi người sử dụng C mua 28.000 EUR bởi VND, số VND khách hàng phải trả:

28.000 EUR x EUR/VND (b) = 28.000 x 20.771 = 581.588.000 VND

d) khách hàng D: buôn bán 28.000 EUR bằng VND

Phân tích:

Khách hàng bán 28.000 EUR mua USD; quý khách hàng bán USD, mua VND

Ngân mặt hàng mua 38.0001 EUR bán USD: ngân hàng mua LSD, bán VND

Ngân mặt hàng mua USD cung cấp VND cần sẽ vận dụng tỷ giá chỉ mua USD⁄VND: 16.888

Ngân mặt hàng mua 28.000 EUR, bán USD cần sẽ áp dụng tỷ giá mua EUR/USH: 1,2248

Tỉnh tỷ giá tải EUR/VND (m):

Vậy khi quý khách hàng D buôn bán 28.000 EUR. Bởi VND. Số VND quý khách hàng có:

28.000 EUR x EUR/VND (m) = 28.000 x 20684,4224 = 579.163.827,2 VND

e) quý khách hàng E: cài 40.000 AUD bởi VND

Phân tích:

Khách hàng bán VND mua USD; quý khách hàng bán USD, mua 40.000 AUD

Ngân hàng mua VND bán USD; bank mua USD, bán 40.000 AUD

Ngăn hàng bán USD mua VND nên sẽ vận dụng tỷ giá bán USD/VND: 16.890

Ngăn sản phẩm bán 40.000 AUD, mua USD yêu cầu sẽ áp dụng tỷ giá bán AUD/USD: 0,7727

Tỉnh tỷ giá cả AUD/VND(b):

Vậy khi người sử dụng E sở hữu 41.000 AUD bởi VND. Số VND khách hàng phải trả:

40.000 AUD x AUD/VND (b) = 40.000 x 13.050.903 = 522.036.120 VND

f) người sử dụng F: buôn bán 40.000 AUD lấy VND

Phân tích:

Khách hàng bán 40.000 AUD mua USD: khách hàng bán USD. mua VND

Ngân mặt hàng mua 40.000 AUD bán USD: bank mua USD, bán VND

Ngăn sản phẩm mua USD bán VND đề nghị sẽ vận dụng tỷ giá bán mua LSD/VND: 16.888

Ngân sản phẩm mua 40.000 AUD, bán USD đề xuất sẽ áp dụng tỷ mang mua AUD/USD: 0.7681

Tỉnh tỷ giá cài đặt AUD/VND (m):

Vậy khi khách hàng F phân phối 40.000 AUD mang VND, số VND người sử dụng có:

D x AUD/VND (m) = 40.000 x 12.971,6728 = 866.912 VND

g) người sử dụng G: bán 12 triệu JPY lấy VND