Cách Xem Công Tơ Điện

Hướng dẫn giải pháp đọc chỉ số công tơ năng lượng điện 3 pha trực tiếp, loại gián tiếp loại cơ, cơ năng lượng điện tử, gọi công tơ năng lượng điện tủ.

Bạn đang xem: Cách xem công tơ điện

Trả lời áp dụng cho các loại công tơ 3 pha phổ biến nhất

Nội dung chính

ĐỌC CHỈ SỐ CÔNG TƠ 3 pha TRỰC TIẾP

Công tơ 3 pha trực tiếp thường xuyên gồm những loại 10(20)A, 20(40)A, 30(60)A, 50(100)A. Nói bình thường loại trực tiếp gồm cách gọi khá như thể nhau : Không yêu cầu nhân thêm hệ số

Chỉ số công tơ 3 trộn trực tiếp 10(20)A

*

Chỉ số công tơ 3 trộn 10(20)A bao gồm 5 chữ số màu black và 1 chữ số màu đỏ như vào hình. Số màu đỏ có quý giá 0.1kWh. Còn các số màu black ghép lại có mức giá trị kWh. Ví dụ số hiểu được là 123456 thì giá trị yêu cầu đọc là 12345.6kWh. Hay ta bỏ phần thập phân, còn lại là 12345kWh

Chỉ số công tơ 3 trộn trực tiếp 20(40)A, 30(60)A, 50(100)A

*

Chỉ số công tơ 3 pha các loại này bao gồm 6 chữ số màu black như vào hình. Các số này ghép lại có mức giá trị kWh. Lấy ví dụ như số đọc được là 123456 thì giá trị cần đọc là 123456kWh.

ĐỌC CHỈ SỐ CÔNG TƠ 3 pha GIÁN TIẾP

*

Chỉ số công tơ 3 pha con gián tiếp như trong hình trên. Thông thường, loại điện định mức của những công tơ này là 5A (vòng color đỏ) và bao gồm thêm ký hiệu loại gián tiếp (vòng color xanh)

Chỉ số công tơ loại gián tiếp tất cả 5 chử số màu đen và một số màu đỏ.

Xem thêm: " Phụ Kiện Chơi Game Trên Điện Thoại Và Pc, Tay Cầm Chơi Game Và Phụ Kiện

Chữ số màu đỏ có giá trị 0.1kWh. Những chỉ số màu đen ghép lại có mức giá trị 1kWh. Ví dụ số phát âm đượclà 345678
thì giá chỉ trị phải đọc là 34567.8kWh. Tuy nhiên đây chỉ là chỉ số đọc được. Để có chỉ số năng lượng điện năng áp dụng thực tế, ta buộc phải nhân thêm thông số biến loại điện vàbiến áp đo lường và thống kê nữa. Thông thường, ngơi nghỉ mạng hạ nắm không dùng thay đổi áp đo lường, chỉ sử dụng 3 trở thành dòng đo lường có dạng như sau:

*

Ta thấy tỉ số đổi mới dòng điện là 100/5A = đôi mươi lần. Vậy chỉ số điện năng sử dụng thực tiễn của công tơ này là : 34,567.8*20 = 691,356kWh

ĐỌC CHỈ SỐ CÔNG TƠ 3 pha CƠ ĐIỆN TỬ

*

Công tơ 3 trộn cơ điện tử gồm có 1 dàn số cơ 6 số đo năng lượng điện năng tổng. Điện năng áp dụng gồm 3 thời điểm: Giờ bình thường (T1), giờ du lịch (T2), giờ phải chăng điểm (T3). Điện năng T2, T3 được hiển thị ở screen LCD. Điện năng T1 = Tổng - T2 - T3