Danh tự đếm được cùng danh từ ko đếm được trong giờ đồng hồ Anh tưởng chừng không có gì phức tạp nhưng lại khiến cho rất nhiều bạn gặp khó khăn trong câu hỏi phân biệt và áp dụng chúng.

Bạn đang xem: Chocolate có đếm được không

Hôm ni WISE ENGLISH vẫn hướng dẫn các bạn cách dùng và rõ ràng 2 loại danh từ này một cách cụ thể và dễ hiểu nhất. Cùng tham khảo ngay bài viết dưới đây nhé!

*


I. Danh từ đếm được

1. Danh tự đếm được là gì?

Danh trường đoản cú đếm được (Countable Nouns) là đông đảo danh trường đoản cú chỉ sự đồ dùng tồn tại hòa bình riêng lẻ, có thể đếm được, hoàn toàn có thể sử dụng với số đếm đi liền đằng trước từ bỏ đó.

Ví dụ, bạn có thể nói một quyển sách, nhị quyển sách (one book, two books) hay là một con chó, hai nhỏ chó (one dog, two dogs), bắt buộc book và dog là danh từ bỏ đếm được.

2. Hai mô hình thái của danh từ bỏ đếm được

Danh từ đếm được gồm 2 dạng: số ít (single) và số nhiều (plural)

Danh trường đoản cú đếm được số không nhiều là danh tự chỉ có số lượng là 1, thường đi sau mạo tự “a/an” hoặc one.

Ví dụ: a pen, one table,…

Danh từ số nhiều là lúc danh từ này còn có số lượng kể từ 2 trở lên.

Ví dụ: pens, tables,…

Để gửi từ danh từ bỏ đếm được số không nhiều sang danh từ bỏ đếm được số các rất đối chọi giản, bạn chỉ cần thêm ‘s’ vào thời gian cuối danh trường đoản cú đó.

Ví dụ: pen → pens, table → tables,…

NGUYÊN TẮC CHUYỂN DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC TỪ SỐ ÍT THÀNH SỐ NHIỀU

Số ít (Singular)

Số các (Plural)

Kết thúc bằng ‘s’Thêm ‘es’ vào cuối
Kết thúc bằng ‘y’Chuyển thành ‘ies’
Kết thúc không bằng ‘y’ với ‘s’Thêm ‘s’ vào cuối

Tuy nhiên có một vài quy tắc nước ngoài lệ như:

Danh từ bao gồm tận thuộc là CH, SH, S, X, O thì thêm “es” vào cuối. Ví dụ: a class → classesDanh từ bao gồm tận thuộc là F, FE, FF ta vứt đi và thêm “ves” vào cuối. Ví dụ: A knife → knives

3. để ý về danh từ đếm được bất quy tắc

Giống như hễ từ bất quy tắc, danh từ bỏ đếm được cũng vậy. Một số trong những danh trường đoản cú đếm được khi đưa từ số ít sang số các sẽ không theo các quy tắc đã kể nghỉ ngơi trên. Thuộc điểm qua một trong những trường hợp đặc trưng hay được áp dụng trong cả văn nói cùng văn viết nhé.

Danh trường đoản cú số ítDanh từ số nhiềuNghĩa của từ
manmenđàn ông
womanwomenphụ nữ
childchildrenđứa trẻ
sheepsheepđàn cừu
toothteethrăng
footfeetbàn chân
bacteriumbacteriavi khuẩn
fishfish

II. Danh từ không đếm được

1. Danh từ không đếm được là gì?

Danh từ không đếm được là phần đông danh từ không thể thực hiện với số đếm. Ví dụ, các bạn không thể nào nói một sữa, hai sữa đúng không nào, yêu cầu sữa (milk) là danh từ không đếm được.

2. Một số lưu ý của danh từ không đếm được

Tuy nhiên, cũng có thể có một số phương pháp để danh từ không đếm được kết phù hợp với các nhiều từ giờ Anh khác để đổi thay một các danh từ bỏ đếm được như: một số vật hóa học không đếm được tuy vậy được chứa trong những bình đựng, bao bì… thì sẽ biến một các danh tự đếm được.

Ví dụ:

A cup of tea – một tách trà (Nước trà ngơi nghỉ dạng hóa học lỏng: danh từ không đếm được, dẫu vậy cốc đựng trà thì trả toàn hoàn toàn có thể đếm được.)

Những danh từ ko đếm được như food, money, meat, sand, water,… song khi rất có thể được sử dụng như danh từ số những để chỉ các dạng giỏi loại không giống nhau của vật tư này.

Ví dụ:

This is one of the foods that my younger brother likes very much – Đây là 1 giữa những loại thực phẩm mà lại em trai tôi khôn xiết thích.

“Time” là một danh từ có rất nhiều nghĩa. Giả dụ được dịch theo nghĩa “thời gian”, “time” là 1 trong danh từ không đếm được, mà lại nếu được dịch là “số lần”, “time” lại đóng vai trò là một trong danh trường đoản cú đếm được.

Ví dụ:

Yesterday, I didn’t have enough time to lớn finish my homework.

(Ngày hôm qua, tôi đã không có đủ thời để ngừng bài tập về nhà của mình)

I go jogging three times a week.

Xem thêm: 500Ml Nước Là Bao Nhiêu Ml ?Kg Và Bằng Bao Nhiêu M3_Kính Én Nhỏ

(Tôi đi dạo thể dục 3 lần 1 tuần)


*

III. Biện pháp phân biệt thân danh từ bỏ đếm được cùng danh từ không đếm được

Cách tách biệt danh tự đếm được cùng không đếm được khá dễ dàng dàng. Ở phần này, WISE ENGLISH để giúp đỡ bạn tổng hòa hợp 5 nguyên tắc chủ yếu mà bạn phải ghi nhớ để phân minh hai các loại danh từ bỏ này nhé.

Danh từ bỏ đếm đượcDanh từ ko đếm được
Rule 1 2 hình trạng thái (số ít cùng số nhiều)

Thường xong với s là số nhiều

Chỉ gồm 1 làm ra thái
Rule 2Không đứng một mình, sử dụng kèm với mạo tự hoặc những từ chỉ số đếmCó thể đứng 1 mình hoặc thực hiện kèm với mạo từ bỏ ‘the’ giỏi đứng cùng với danh từ khác
Rule 3Đứng sau a/an là danh tự đếm được số ítKhông bao giờ sử dụng cùng với a/an
Rule 4Đứng sau số đếm (one, two, three)

Vd: one bowl, two bowls

Không thể sử dụng được trực tiếp cùng với số đếm mà phải thực hiện kèm với một danh tự đếm được chỉ đơn vị thống kê giám sát khác

Vd: one bowl of rice, two bowls of rice

Rule 5Đứng sau many, few, a few là danh từ đếm được số nhiều

Vd: many cups, few questions, a few students

 Đứng sau much, little, a little of, a little bit of là danh từ ko đếm được

Vd: much money, little trouble, a little bit of sleep

IV. Những trường hợp quan trọng đặc biệt cần chú ý khi rành mạch danh trường đoản cú đếm được cùng không đếm được

Các bạn sẽ cần ghi lưu giữ một vài trường hợp đặc biệt quan trọng sau so với danh tự đếm được với không đếm được

Một số từ/cụm từ quan trọng mà sau chúng hoàn toàn có thể là danh trường đoản cú đếm được hoặc ko đếm được

Sau ‘the, some, any, no, a lot of, lots of, plenty of, enough’ vừa hoàn toàn có thể là danh trường đoản cú đếm được vừa hoàn toàn có thể là danh từ không đếm được

Danh từ ‘time’ vừa là danh từ bỏ đếm được, vừa là danh từ ko đếm được

‘Time’ với nghĩa ‘thời đại’ hay mốc giới hạn là danh trường đoản cú đếm được.

Ví dụ: I have met him three times before

‘Time’ với nghĩa ‘thời gian’ là danh từ không đếm được

Ví dụ: You have spent too much time on doing that project.

Một số các danh từ không đếm được như food, meat, money, sand, water … đôi khi được dùng như những danh từ bỏ đếm được số nhiều để chỉ những dạng, loại khác nhau của vật tư đó.

Ví dụ: This is one of the foods that my doctor wants me to lớn eat.

V. Bài xích tập áp dụng

1. Bài xích tập

Bài 1: hồ hết danh từ tiếp sau đây đếm được (Uncountable) hay không đếm được (Countable)

1. Tea →

2. Butter →

3. Tuy nhiên →

4. Living room →

5. Hour →

6. Coffee →

7. Child →

8. Homework →

9. Key →

10. Orange →

Bài 2: Ghép các danh từ tiếp sau đây với các từ phía dưới:

jam, meat, milk, oil, lemonade, advice, rice, tea, tennis, chocolate

1. A piece of ………

2. A packet of ………

3. A bar of ………

4. A glass of ………

5. A cup of ………

6. A bottle of ………

7. A slice of ………

8. A barrel of ………

9. A game of ………

10. A jar of ………

Bài tập 3: Chọn đáp án đúng:

1. If you want khổng lồ know the news, you can read paper/ a paper.

2. I had two tooths/teeth pulled out the other day.

3. Light/a light comes from the sun.

4. I was very busy, and I didn’t have time/ a time for breakfast today.

5. Sue was very helpful. She is always willing khổng lồ give us some very useful advice/advices everytime we need it.

6. Did you raise these tomato/tomatoes in your garden?

7. We were very unfortunate. We had bad luck/a bad luck.

8. I had lớn buy a/some bread for breakfast.

9. Bad news don’t/doesn’t make people happy.

10. My hair is/ My hairs are too long. I should have it/them cut three days ago.

2. Đáp án

Bài tập 1

1. Không đếm được

2. Không đếm được

3. Đếm được

4. Đếm được

5. Đếm được

6. Không đếm được

7. Đếm được

8. Không đếm được

9. Đếm được

10. Đếm được

Bài tập 2

1. A piece of advice

2. A packet of rice

3. A bar of chocolate

4. A glass of milk

5. A cup of tea

6. A bottle of lemonade

7. A slice of meat

8. A barrel of oil

9. A game of tennis

10. A jar of jam

Bài tập 3

1. A paper

2. Teeth

3. Light

4. Time

5. Advice

6. Tomatoes

7. Bad luck

8. Some

9. Doesn’t

10. My hair is

Bên cạnh câu hỏi ôn tập kỹ năng và kiến thức về cấu trúc ngữ pháp giờ Anh về danh tự đếm được với không đếm được thì thực hành mỗi ngày là một điều vô cùng quan trọng để góp ghi nhớ con kiến thức nhanh lẹ hơn với đạt hiệu tối ưu. Kề bên đó, WISE cũng bổ sung cập nhật thêm một số trong những bài học về danh từ các bạn tham khảo nhé:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *