HỆ THỐNG CÔNG THỨC TOÁN CẤP 3 (LỚP 10, 11, 12) ÔN THI ĐẠI HỌC

... 2a  chảy a  tan a II Nhân ba: (3 cơng thức) 18) sin 3a  3sin a  4sin a 19) cos3a  4cos3 a  3cos a 3tan a  chảy a 20) tung 3a   3tan a III Hạ bậc: (5 cơng thức)  cos 2a 21)sin a    cos ... , b3  0) b1 b2 b3   a.b  a1.b1  a2 b2  a3 b3    a  b  a1b1  a2b2  a3b3   2  a  a12  a2  a3  2  a  a12  a2  a2   a1b1  a2b2  a3b3  cos(a , b )  2 a12  a2  a3 ...  cho a  (a1, a2 , a3 ) , b  (b1, b2 , b3 )      a a a a a a a,b  a b   3; 1; 2    b2 b3 b3 b1 b1 b2   a2b3  a3b2 ;a3b1  a1b3 ; a1b2  a2 b  Chú ý: Tích được đặt theo hướng hai...

Bạn đang xem: Hệ thống công thức toán cấp 3 (lớp 10, 11, 12) ôn thi đại học


*

... Cơng thức nhân 4.1 Cơng thức nhân đơi sin 2a  2sin a cos a cos 2a  cos a  sin a  cos a    2sin a t ana  chảy a 4.2 Cơng thức nhân ba sin 3a  3sin a  4sin a t an2a  cos 3a  cos3 a  3cos ... Cos 3a  cos3 a  3cos a t an3a  chảy a  chảy a  chảy a Cơng thức hạ bậc  cos 2a sin a  3sin a  s in3a sin a   cos 2a 3cos a  cos 3a cos3 a  cos a  Cơng thức đổi khác tổng thành tựu ... DeThiThuDaiHoc.com Bảng bắt tắt cơng thức Tốn học phổ thơng www.MATHVN.com trường PTTH Ngơ Thời Nhiệm F CƠNG THỨC MŨ – LOGARIT CƠNG THỨC MŨ a  a a a    STT n CƠNG THỨC LOGARIT STT loga ...
*

... X   cos x sin x  Công thức nhân ba: sin x  3sin x  4sin x tg x  cos x  cos x  3cos x 3tgx  tg x  3tg x 3cos x  cos x cos3 x  3sin x  sin x sin x  tg x  Công thức màn biểu diễn theo ... Bất đẳng thức Bunyakovsky ( mang lại số thực): * *ab  cd  (a  c )(b2  d ) vệt “=” xảy ad= bc *a1b1  a2b2  c3b3  a vệt “=” xảy a1 a2 a3   b1 b2 b3 2 2  a2  a3  b12  b2  b32  cấp cho số cộng: ... Cot gx  cot g (  x)  tgx Công thức cộng: sin( x  y )  sin x cos y  sin y cos x cox( x  y )  cos x cos y  sin x sin y tgx  tgy tg ( x  y )   tgxtgy Công thức nhân đôi: sin x  2sin...

Xem thêm: Review Sách Thiên Thần Nhỏ Của Tôi, Thiên Thần Nhỏ Của Tôi


*

*

*

... Vào 30 m) 33 Vónh Viễn - quận 10 (Trường CĐ kinh Tế) - ĐT : 830 37 95 học tập nhanh TOÁN 10 CẤP CẤP học tập cấp tốc TOÁN 11 CẤP CẤP học cấp tốc TOÁN 12 CẤP CẤP học cấp tốc TOÁN 13 CẤP CẤP học tập cấp tốc TOÁN 14 CẤP CẤP ... GIẤY PHÉP XB : b a học tập cấp tốc TOÁN CẤP CẤP học cấp tốc TOÁN CẤP CẤP học tập cấp tốc TOÁN CẤP CẤP học nhanh TOÁN CẤP CẤP ĐẠI HỌC SƯ PHẠM tp.hồ chí minh TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC 115 Lý bao gồm Thắng - Quận ... cấp tốc TOÁN 12 CẤP CẤP học tập cấp tốc TOÁN 13 CẤP CẤP học nhanh TOÁN 14 CẤP CẤP học nhanh TOÁN 15 CẤP CẤP học tập nhanh TOÁN 16 CẤP CẤP ...
... Vào 30 m) 33 Vónh Viễn - q.10 (Trường CĐ khiếp Tế) - ĐT : 830 37 95 Học cấp tốc TOÁN 10 CẤP CẤP Học nhanh TOÁN 11 CẤP CẤP Học cấp tốc TOÁN 12 CẤP CẤP Học cấp tốc TOÁN 13 CẤP CẤP Học cấp tốc TOÁN 14 CẤP CẤP ... Học cấp tốc TOÁN CẤP CẤP Học nhanh TOÁN CẤP CẤP Học nhanh TOÁN CẤP CẤP Học nhanh TOÁN CẤP CẤP ĐẠI HỌC SƯ PHẠM tp hcm TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC VĨNH ... TOÁN 12 CẤP CẤP Học nhanh TOÁN 13 CẤP CẤP Học nhanh TOÁN 14 CẤP CẤP Học nhanh TOÁN 15 CẤP CẤP Học cấp tốc TOÁN 16 CẤP CẤP ...
... Phần : ∫︀