Anh ơi khoan gấp (mà) bực mình, Em xin nhắc lại (mà) sáng tỏ cho anh tỏ tường.Anh cứ nhủ rằng em ko thương Em đo lường và tính toán thì cực kỳ cặn kẽ thiết yếu thương anh bắt buộc em bàn cùng với mẹPhải ngăn anh không đi chuyến ngược Lường Giận thì giận nhưng mà thương thì yêu đương Giận thì giận nhưng thương thì yêu thương Anh sai đường thì em không chịu nổi Anh yêu thương ơi xin đừng gồm giận vội mà trước tiên anh phải tự trách bản thân Anh cứ nhủ rằng em ko thương Em giám sát thì rất cặn kẽ bao gồm thương anh bắt buộc em bàn với mẹPhải ngăn anh không đi chuyến ngược Lường Giận thì giận mà thương thì mến Giận thì giận nhưng thương thì yêu mến Anh sai mặt đường thì em không chịu nổi Anh yêu ơi xin đừng gồm giận vội mà trước tiên anh bắt buộc tự trách bản thân

Bạn đang xem: Giận thì giận mà thương

Chứ bạn ơi, em yêu thương anh cha mẹ nỏ ưng Cấm em cửa ngõ trước thì em lại vòng ra cửa ngõ sau. Em yêu anh cha mẹ đánh trăm roi, Chứ xong rồi em đứng (ơ) dậy nhưng mà em quyết trọng tâm thương nam nhi Giận thì giận cơ mà thương thì thương Giận thì giận cơ mà thương thì yêu thương Anh sai đường thì em không chịu được nổi Anh yêu ơi xin đừng có giận vội nhưng trước tiên anh đề nghị tự trách mình.

Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Game Tiếng Việt Hóa - Resident Evil Revelations 2 Online


Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *