Các đơn vị chức năng hành chính vì sự nghiệp thực hiện bảng hệ thống tài khoản kế toán tài chính riêng biệt. Vào thông bốn 107/2017/TT-BTC của cục Tài chính đã quy định hệ thống tài khoản kế toán hành chính vì sự nghiệp. Bài viết dưới đây nguyên tắc kế toán share đến chúng ta đọc khối hệ thống tài khoản kế toán toán hành chính sự nghiệp.

Bạn đang xem: Hệ thống tài khoản theo thông tư 107

*

I.Những đối tượng người sử dụng áp dụng hệ thống tài khoản hành chính sự nghiệp

1.Thông tứ 107/2017/TT-BTC khuyên bảo kế toán vận dụng cho: phòng ban nhà nước; đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, trừ những đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi liên tục và chi đầu tư chi tiêu được áp dụng cơ chế tài thiết yếu như doanh nghiệp, áp dụng cơ chế kế toán doanh nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện theo nguyên lý hiện hành; tổ chức, đơn vị chức năng khác bao gồm hoặc không sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây điện thoại tư vấn tắt là đơn vị hành chính, sự nghiệp).

2. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm an toàn chi liên tục và chi đầu tư được áp dụng cơ chế kế toán doanh nghiệp, nếu tiến hành đơn để hàng của nhà nước hoặc có tiếp nhận viện trợ không hoàn trả của nước ngoài hoặc tất cả nguồn phí được khấu trừ, để lại thì đề nghị lập report quyết toán luật pháp tại Phụ lục 04 của Thông tư này.

II. điều khoản về tài khoản kế toán hành chính vì sự nghiệp

1. Tài khoản kế toán hành chính vì sự nghiệp phản chiếu thường xuyên, liên tục, có khối hệ thống tình hình về tài sản, đón nhận và sử dụng nguồn kinh phí đầu tư do ngân sách nhà nước cấp cho và những nguồn ngân sách đầu tư khác; tình trạng thu, bỏ ra hoạt động, kết quả hoạt động và những khoản không giống ở những đơn vị hành chính vì sự nghiệp.

2. Phân loại hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp:

Số TTS hiệu TK cấp 1Số hiệu TK cung cấp 2, 3Tên tài khoảnPhạm vi áp dụng
A  CÁC TÀI KHOẢN trong BẢNG
  LOẠI 1
1111 Tiền mặtMọi 1-1 vị
1111Tiền Việt Nam
1112Ngoại tệ
2112 Tiền nhờ cất hộ Ngân hàng, Kho bạcMọi đối chọi vị
1121Tiền Việt Nam
1122Ngoại tệ
3113 Tiền sẽ chuyểnMọi solo vị
4121 Đầu tư tài chínhĐơn vị sự nghiệp
5131 Phải thu khách hàngMọi đối kháng vị
6133 Thuế GTGT được khấu trừMọi 1-1 vị
1331Thuế GTGT được khấu trừ của mặt hàng hóa, dịch vụ
1332Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
7136 Phải thu nội bộMọi solo vị
8137 Tạm chiMọi đối kháng vị
1371Tạm chi bổ sung cập nhật thu nhập
1374Tạm bỏ ra từ dự toán ứng trước
1378Tạm bỏ ra khác
9138 Phải thu khácĐơn vị bao gồm phát sinh
1381Phải thu chi phí lãi
1382Phải thu cổ tức/lợi nhuận
1383Phải thu những khoản tầm giá và lệ phí
1388Phải thu khác
10141 Tạm ứngMọi đơn vị
11152 Nguyên liệu, thứ liệuMọi solo vị
12153 Công cụ, dụng cụMọi solo vị
13154 Chi giá tiền SXKD, dịch vụ thương mại dở dangĐơn vị sự nghiệp
14155 Sản phẩmĐơn vị sự nghiệp
15156 Hàng hóaĐơn vị sự nghiệp
  LOẠI 2
16211 Tài sản thắt chặt và cố định hữu hìnhMọi solo vị
2111Nhà cửa, trang bị kiến trúc
  21111Nhà cửa 
  21112Vật loài kiến trúc 
2112Phương một thể vận tải
  21121Phương tiện vận tải đường bộ 
  21122Phương tiện vận tải đường thủy 
  21123Phương tiện vận tải đường không 
  21124Phương tiện vận tải đường bộ đường sắt 
  21128Phương tiện vận tải đường bộ khác 
2113Máy móc thiết bị
  21131Máy móc lắp thêm văn phòng 
  21132Máy móc thiết thụ động lực 
  21133Máy móc thiết bị chuyên dùng 
2114Thiết bị truyền dẫn
2115Thiết bị giám sát thí nghiệm
2116Cây lâu năm, súc vật thao tác và/hoặc cho sản phẩm
2118Tài sản cố định hữu hình khác
17213 Tài sản cố định và thắt chặt vô hìnhMọi 1-1 vị
2131Quyền sử dụng đất
2132Quyền tác quyền
2133Quyền sở hữu công nghiệp
2134Quyền so với giống cây trồng
2135Phần mềm ứng dụng
2138TSCĐ vô hình khác
18214 Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐMọi đối kháng vị
2141Khấu hao và hao mòn lũy kế tài sản cố định và thắt chặt hữu hình
2142Khấu hao và hao mòn lũy kế tài sản cố định vô hình
19241 Xây dựng cơ bạn dạng dở dangĐơn vị bao gồm phát sinh
2411Mua chọn TSCĐ
2412Xây dựng cơ bản
2413Nâng cung cấp TSCĐ
20242 Chi giá thành trả trướcMọi đối chọi vị
21248 Đặt cọc, ký quỹ, ký cượcMọi 1-1 vị
  LOẠI 3
22331 Phải trả cho người bánMọi 1-1 vị
23332 Các khoản buộc phải nộp theo lươngMọi 1-1 vị
3321Bảo hiểm thôn hội
3322Bảo hiểm y tế
3323Kinh chi phí công đoàn
3324Bảo hiểm thất nghiệp
24333 Các khoản đề nghị nộp nhà nướcMọi đơn vị
3331Thuế GTGT buộc phải nộp
  33311Thuế GTGT đầu ra 
  33312Thuế GTGT hàng nhập khẩu 
3332Phí, lệ phí
3334Thuế thu nhập doanh nghiệp
3335Thuế thu nhập cá nhân
3337Thuế khác
3338Các khoản đề xuất nộp bên nước khác
25334 Phải trả tín đồ lao độngMọi đối kháng vị
3341Phải trả công chức, viên chức
3348Phải trả người lao đụng khác
26336 Phải trả nội bộMọi solo vị
27337 Tạm thuMọi đối kháng vị
3371Kinh phí vận động bằng tiền
3372Viện trợ, vay nợ nước ngoài
3373Tạm thu phí, lệ phí
3374Ứng trước dự toán
3378Tạm thu khác
28338 Phải trả khácĐơn vị gồm phát sinh
3381Các khoản thu hộ, bỏ ra hộ
3382Phải trả nợ vay
3383Doanh thu dìm trước
3388Phải trả khác
29348 Nhận đặt cọc, ký kết quỹ, ký kết cượcĐơn vị sự nghiệp
30353 Các quỹ quánh thùĐơn vị sự nghiệp
31366 Các khoản thừa nhận trước không ghi thuMọi đối kháng vị
3661NSNN cấp
  36611Giá trị còn lại của TSCĐ 
  36612Nguyên liệu, đồ gia dụng liệu, công cụ, chính sách tồn kho 
3662Viện trợ, vay nợ nước ngoài
  36621Giá trị sót lại của TSCĐ 
  36622Nguyên liệu, thiết bị liệu, công cụ, khí cụ tồn kho 
3663Phí được khấu trừ, để lại
  36631Giá trị sót lại của TSCĐ 
  36632Nguyên liệu, đồ vật liệu, công cụ, cơ chế tồn kho 
3664Kinh phí chi tiêu XDCB
  LOẠI 4
32411 Nguồn vốn kinh doanhĐơn vị sự nghiệp
33413 Chênh lệch tỷ giá hối đoáiMọi đối chọi vị
34421 Thặng dư (thâm hụt) lũy kếMọi đối chọi vị
4211Thặng dư (thâm hụt) từ chuyển động hành chính, sự nghiệp
4212Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động SXKD, dịch vụ
4213Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động tài chính
4218Thặng dư (thâm hụt) từ chuyển động khác
35431 Các quỹMọi đối chọi vị
4311Quỹ khen thưởng
  43111NSNN cấp 
  43118Khác 
4312Quỹ phúc lợi
  43121Quỹ phúc lợi 
  43122Quỹ phúc lợi an sinh hình thành TSCĐ 
4313Quỹ bổ sung thu nhập
4314Quỹ phát triển chuyển động sự nghiệp
  43141Quỹ vạc triển chuyển động sự nghiệp 
  43142Quỹ PTHĐSN sinh ra TSCĐ 
4315Quỹ dự trữ ổn định thu nhậpCơ quan nhà nước
36468 Nguồn cách tân tiền lươngMọi đối kháng vị
LOẠI 5
37511 Thu hoạt động do NSNN cấpMọi 1-1 vị
5111Thường xuyên
5112Không hay xuyên
5118Thu hoạt động khác
38512 Thu viện trợ, vay mượn nợ nước ngoàiĐơn vị tất cả nhận viện trợ, vay nợ nước ngoài
5121Thu viện trợ
5122Thu vay mượn nợ nước ngoài
39514 Thu tổn phí được khấu trừ, nhằm lạiĐơn vị có thu phí được khấu trừ, nhằm lại
40515 Doanh thu tài chínhĐơn vị sự nghiệp
41531 Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụĐơn vị sự nghiệp
LOẠI 6
42611 Chi chi phí hoạt độngMọi đối chọi vị
6111Thường xuyên
  61111Chi phí tiền lương, tiền công và giá cả khác cho nhân viên 
  61112Chi giá thành vật tư, giải pháp và dịch vụ đã sử dụng 
  61113Chi tầm giá hao mòn TSCĐ 
  61118Chi phí chuyển động khác 
6112Không hay xuyên
  61121Chi phí tiền lương, tiền công và đưa ra phí khác đến nhân viên 
  61122Chi mức giá vật tư, hình thức và thương mại dịch vụ đã sử dụng 
  61123Chi tổn phí hao mòn TSCĐ 
  61128Chi phí chuyển động khác 
43612 Chi chi phí từ mối cung cấp viện trợ, vay mượn nợ nước ngoàiĐơn vị bao gồm nhận viện trợ, vay mượn nợ nước ngoài
6121Chi từ mối cung cấp viện trợ
6122Chi từ mối cung cấp vay nợ nước ngoài
44614 Chi phí chuyển động thu phíĐơn vị gồm thu phí
6141Chi giá tiền tiền lương, chi phí công và chi phí khác mang lại nhân viên
6142Chi phí vật tư, lý lẽ và dịch vụ đã sử dụng
6143Chi tổn phí khấu hao TSCĐ
6148Chi phí hoạt động khác
45615 Chi giá tiền tài chínhĐơn vị sự nghiệp
46632 Giá vốn mặt hàng bánĐơn vị sự nghiệp
47642Chi phí quản lý của vận động SXKD, dịch vụĐơn vị sự nghiệp
6421Chi chi phí tiền lương, chi phí công và túi tiền khác mang lại nhân viên
6422Chi tổn phí vật tư, điều khoản và dịch vụ thương mại đã sử dụng
6423Chi phí khấu hao TSCĐ
6428Chi phí vận động khác
48652 Chi giá thành chưa khẳng định đối tượng chịu chi phíMọi đối chọi vị
6521Chi tổn phí tiền lương, tiền công và chi tiêu khác mang lại nhân viên
6522Chi giá thành vật tư, vẻ ngoài và thương mại & dịch vụ đã sử dụng
6523Chi phí khấu hao cùng hao mòn TSCĐ
6528Chi phí vận động khác
LOẠI 7
49711 Thu nhập khácMọi 1-1 vị
7111Thu nhập trường đoản cú thanh lý, nhượng cung cấp tài sản
7118Thu nhập khác
LOẠI 8
50811 Chi tổn phí khácMọi 1-1 vị
8111Chi chi phí thanh lý, nhượng buôn bán tài sản
8118Chi chi phí khác
51821 Chi tầm giá thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệpĐơn vị sự nghiệp
  LOẠI 9
52911 Xác định kết quảMọi đối chọi vị
9111Xác định kết quả chuyển động hành chính, sự nghiệp
9112Xác định kết quả chuyển động SXKD, dịch vụ
9113Xác định kết quả vận động tài chính
9118Xác định kết quả hoạt động khác
  91181Kết quả chuyển động thanh lý, nhượng bán tài sản 
  91188Kết quả chuyển động khác 
B  CÁC TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG
1001 Tài sản mướn ngoài
2002 Tài sản nhận giữ hộ, nhận gia công
3004 Kinh phí viện trợ không trả lại
0041Năm trước
  00411Ghi thu – ghi nhất thời ứng 
  00412Ghi thu – ghi chi 
0042Năm nay
  00421Ghi thu – ghi tạm thời ứng 
  00422Ghi thu – ghi chi 
4006 Dự toán vay nợ nước ngoài
0061Năm trước
  00611Tạm ứng 
  00612Thực chi 
0062Năm nay
  00621Tạm ứng 
  00622Thực chi 
5007 Ngoại tệ các loại
6008 Dự toán đưa ra hoạt động
0081Năm trước
  00811Dự toán chi thường xuyên 
  008111Tạm ứng 
  008112Thực chi 
00812Dự toán bỏ ra không hay xuyên
  008121Tạm ứng 
  008122Thực chi 
0082Năm nay
  00821Dự toán bỏ ra thường xuyên 
  008211Tạm ứng 
  008212Thực chi 
00822Dự toán đưa ra không thường xuyên
  008221Tạm ứng 
  008222Thực chi 
7009 Dự toán chi tiêu XDCB
0091Năm trước
  00911Tạm ứng 
  00912Thực chi 
0092Năm nay
  00921Tạm ứng 
  00922Thực chi 
0093Năm sau
  00931Tạm ứng 
  00932Thực chi 
8012 Lệnh đưa ra tiền thực chi
0121Năm trước
  01211Chi thường xuyên 
  01212Chi không thường xuyên xuyên 
0122Năm nay
  01221Chi thường xuyên 
  01222Chi không hay xuyên 
9013 Lệnh đưa ra tiền trợ thì ứng
0131Năm trước
  01311Chi thường xuyên 
  01312Chi không hay xuyên 
0132Năm nay
  01321Chi hay xuyên 
  01322Chi không thường xuyên xuyên 
10014 Phí được khấu trừ, để lại
0141Chi thường xuyên xuyên
0142Chi không thường xuyên
11018 Thu hoạt động khác được để lại
0181Chi hay xuyên
0182Chi không hay xuyên

a) những loại thông tin tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp trong bảng gồm thông tin tài khoản từ một số loại 1 đến các loại 9, được hạch toán kép (hạch toán cây bút toán đối ứng giữa những tài khoản). Thông tin tài khoản trong bảng dùng để làm kế toán tình trạng tài chính (gọi tắt là kế toán tài chính tài chính), vận dụng cho toàn bộ các đơn vị, phản nghịch ánh tình trạng tài sản, công nợ, nguồn vốn, doanh thu, bỏ ra phí, thặng dư (thâm hụt) của đơn vị chức năng trong kỳ kế toán.Tài khoản nhiều loại 1:Nhóm thông tin tài khoản này phản chiếu số tiền hiện có và thực trạng biến động của các loại tiền, những khoản chi tiêu tài chính, các khoản buộc phải thu cùng hàng tồn kho của đơn vị chức năng hành chính sự nghiệp.Tài khoản nhiều loại 2Nhóm thông tin tài khoản này phản chiếu đầy đủ, chính xác, kịp thời về số lượng, quý hiếm và thực trạng của tài sản cố định tại đối chọi vị.Đồng thời, các tài khoản thuộc đội này còn khiến cho kiểm soát tình hình tăng, giảm và vấn đề quản lý, sử dụng gia sản cố định.Từ đó, giám sát chặt chẽ việc đầu tư, mua sắm và áp dụng tài sản cố định và thắt chặt của solo vị.Tài khoản các loại 3Nhóm thông tin tài khoản này phản bội ánh những nghiệp vụ thanh toán nợ yêu cầu trả của đơn vị so với các tổ chức, cá nhân bên ngoài.Ngoài ra, loại tài khoản này còn làm phản ánh những quan hệ thanh toán giữa đơn vị với công ty nước về số thuế đề nghị nộp; những khoản yêu cầu nộp, bắt buộc cấp hoặc chi hộ, thu hộ đơn vị chức năng cấp trên, đơn vị cấp dưới hoặc giữa những đơn vị cung cấp dưới cùng với nhau; các khoản chi phí công, tiền lương của người lao động; những khoản tạm tiếp thu phí, lệ phí, thu viện trợ phát sinh tại đơn vị; những khoản trợ thì ứng từ ngân sách Nhà nước; các khoản nhấn trước chưa ghi thu; những quỹ đặc thù được có mặt theo luật pháp và các khoản đơn vị chức năng nhận để cọc, ký quỹ, ký kết cược của đơn vị khác.

Tài khoản loại 4Nhóm thông tin tài khoản này bội nghịch ánh giá trị hiện có và tình hình biến cồn của nguồn vốn kinh doanh; chênh lệch tỷ giá ân hận đoái; thặng dư hoặc thâm nám hụt lũy kế, những quỹ, nguồn cách tân tiền lương của đối chọi vị.Tài khoản nhiều loại 5Nhóm thông tin tài khoản loại 5 bội phản ánh quý giá hiện có, thực trạng biến động của các khoản thu vận động được túi tiền Nhà nước cấp; thu viện trợ, vay nợ nước ngoài; thu tiền phí được khấu trừ, vướng lại theo hiện tượng của pháp luật; lợi nhuận từ chuyển động sản xuất khiếp doanh, dịch vụ; doanh thu từ vận động tài chính.Tài khoản một số loại 6Nhóm tài khoản loại 6 phản ánh những khoản đưa ra của đơn vị chức năng hành chính vì sự nghiệp về chi hoạt động thường xuyên hoặc không thường xuyên; đưa ra viện trợ, vay mượn nợ nước ngoài; chi quản lý hoạt động cấp dưỡng kinh doanh, dịch vụ; đưa ra tài chính; giá cả chưa xác định được đối tượng người dùng chịu bỏ ra phí; giá bán vốn mặt hàng bán,…Tài khoản một số loại 7Nhóm thông tin tài khoản loại 7 phản bội ánh những khoản thu nhập cá nhân khác, ko phát sinh liên tiếp và không tác động đến kết quả buổi giao lưu của đơn vị và chưa được phản ánh vào tài khoản loại 5.Tài khoản các loại 8Nhóm tài khoản loại 8 phản nghịch ánh các khoản chi tiêu phát sinh từ nghiệp vụ tách bóc biệt với hoạt động của đơn vị hành chính sự nghiệp.Tài khoản nhiều loại 9Nhóm tài khoản loại 9 đề đạt đầy đủ, đúng mực kết quả của tất cả các chuyển động trong kỳ kế toán tài chính của đơn vị theo đúng qui định hiện hành.b) Loại thông tin tài khoản kế toán hành chính vì sự nghiệp bên cạnh bảng gồm tài khoản loại 0, được hạch toán 1-1 (không hạch toán bút toán đối ứng giữa các tài khoản). Các tài khoản xung quanh bảng liên quan đến túi tiền nhà nước hoặc có nguồn gốc ngân sách đơn vị nước (TK 004, 006, 008, 009, 012, 013, 014, 018) buộc phải được đề đạt theo mục lục ngân sách chi tiêu nhà nước, theo niên độ (năm trước, năm nay, năm sau (nếu có)) và theo những yêu cầu quản lý khác của ngân sách nhà nước.

Xem thêm: Bán Máy In Cũ Giá Rẻ Hà Nội Cam Kết Bền, Đẹp Chất Lượng, Máy In Cũ Giá Rẻ

Tài khoản 001 (Tài khoản thuê ngoài): được dùng làm phản ánh quý hiếm của toàn thể phần gia tài thuê kế bên được sử dụng cho hoạt động của đơn vị.Giá trị của tài sản thuê xung quanh được ghi dìm theo giá trị tài sản được phía hai bên thống độc nhất trong đúng theo đồng thuê tài sản.Tài khoản 002 (Tài sản thừa nhận giữ hộ, nhận gia công): phản ảnh giá trị tài sản mà đơn vị khác nhờ giữ hộ hoặc tạm giữ chờ giải quyết các một số loại hàng hóa, vật bốn nhận để gia công và chế biến.Tài khoản 004 (Kinh phí viện trợ không hoàn lại): phản ảnh việc mừng đón và sử dụng những khoản kinh phí đầu tư viện trợ không trả lại tại các đơn vị.Tài khoản 006 (Dự toán vay mượn nợ nước ngoài): phản ánh tình hình giao, thực hiện nguồn vay mượn nợ nước ngoài của đơn vị chức năng hành chính vì sự nghiệp.Tài khoản 007 (Ngoại tệ những loại): bội nghịch ánh tình hình thu, chi, còn sót lại theo nguyên tệ của những loại nước ngoài tệ bao gồm tại đơn vị chức năng hành chính vì sự nghiệp.Tài khoản 008 (Dự toán đưa ra hoạt động): phản ánh số dự toán chi hoạt động do cơ quan có thẩm quyền giao cho và việc đơn vị chức năng rút dự toán chi chuyển động để áp dụng được giá cả Nhà nước giao dự toán thường xuyên hoặc không hay xuyên.Tài khoản 009 (Dự toán đầu tư chi tiêu XDCB): phản chiếu số dự trù kinh phí chi tiêu Nhà nước giao và vấn đề rút dự trù ra thực hiện được túi tiền giao dự trù chi đầu tư chi tiêu XDCB (ngoài dự trù chi liên tiếp và không thường xuyên) tại các đơn vị.Tài khoản 012 (Lệnh đưa ra tiền thực chi): phản chiếu khoản tiền được giá cả cấp bởi Lệnh đưa ra tiền thực bỏ ra vào thông tin tài khoản tiền gửi và việc rút các khoản tiền giữ hộ ra thực hiện của solo vị.Tài khoản 013 (Lệnh chi tiền tạm thời ứng): sử dụng trong số đơn vị hành chính vì sự nghiệp để theo dõi tình hình giá thành được cấp bằng Lệnh bỏ ra tiền trợ thì ứng và việc giao dịch thanh toán với giá cả Nhà nước về các khoản đã được cấp cho tạm ứng.Tài khoản 014 (Phí được khấu trừ, nhằm lại): được sử dụng trong những đơn vị hành chính vì sự nghiệp có phát sinh những khoản phí được khấu trừ, để lại theo nguyên tắc của điều khoản về lệ chi phí và phí.Tài khoản 018 (Thu vận động khác được nhằm lại): phản chiếu về các khoản thu hoạt động khác được để lại được cơ quan gồm thẩm quyền giao dự toán (hoặc không giao dự toán) với phải report quyết toán theo mục lục của túi tiền Nhà nước.c) Trường đúng theo một nghiệp vụ kinh tế tài chính tài thiết yếu phát sinh tương quan đến tiếp nhận, sử dụng: nguồn giá thành nhà nước cấp; mối cung cấp viện trợ, vay nợ nước ngoài; nguồn chi phí được khấu trừ, giữ lại thì kế toán vừa đề nghị hạch toán kế toán theo các tài khoản trong bảng, mặt khác hạch toán những tài khoản kế bên bảng, cụ thể theo mục lục túi tiền nhà nước cùng niên độ phù hợp.3. Chọn lọc áp dụng hệ thống tài khoản hành chính sự nghiệp:a) các đơn vị hành chính, sự nghiệp địa thế căn cứ vào khối hệ thống tài khoản kế toán này nhằm lựa chọn tài khoản kế toán áp dụng cho 1-1 vị.b) Đơn vị được bổ sung cập nhật tài khoản kế toán trong những trường hợp sau:– Được bổ sung tài khoản chi tiết cho các tài khoản sẽ được dụng cụ trong danh mục hệ thống tài khoản kế toán tài chính (Phụ lục số 02) đương nhiên Thông tư này để phục vụ yêu cầu làm chủ của đối kháng vị.– trường hợp bổ sung cập nhật tài khoản ngang cung cấp với những tài khoản đã được hình thức trong danh mục hệ thống tài khoản kế toán (Phụ lục số 02) hẳn nhiên Thông tư này thì phải được cỗ Tài chính đồng ý chấp thuận bằng văn phiên bản trước lúc thực hiện.Để rất có thể hiểu với thành thạo công việc kế toán hành chính vì sự nghiệp, kế toán tài chính nên xem thêm các khoá học hành chính vì sự nghiệp tại những Trung tâm đào tạo và huấn luyện kế toán uy tín.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *