Hợp đồng dân sự là công cụ pháp lý hữu hiệu để ghi nhấn quyền và nghĩa vụ các phía bên trong giao dịch dân sự. Nội dung bài viết dưới đây vẫn đề cập đến mẫu phù hợp đồng dân sự bắt đầu nhất.

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng dân sự

*
*
Để bao gồm đáp án nhanh nhất có thể trong lĩnh vực lao lý dân sự, điện thoại tư vấn Tổng đài tư vấn quy định (24/7): 1900 6198

Hợp đồng dân sự

Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận, trao đổi, thống nhất ý chí của những bên để có được mục đích là xác lập, biến đổi hay kết thúc các quyền và nhiệm vụ dân sự. Hợp đồng dân sự là một bề ngoài của thanh toán giao dịch dân sự.

Chủ thể giao phối hợp đồng dân sự bao hàm các cá nhân gồm cả công dân vn và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, pháp nhân và hộ gia đình. Những bên chủ thể này phải đáp ứng được đk nhất định.

Mẫu phù hợp đồng dân sự 

Tùy nằm trong vào đối tượng trong giao dịch thanh toán dân sự mà sẽ sở hữu được những loại hợp đồng dân sự khớp ứng như: hợp đồng vay mượn tài sản, đúng theo đồng mang lại thuê….Dưới đó là mẫu hòa hợp đồng vì chưng tài sản.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG vay mượn TÀI SẢN

Số: … /…/HĐVTS/VPLSĐMS

Căn cứ …

Căn cứ nhu yếu và tài năng thực tế của các bên phía trong hợp đồng;

Hôm nay, ngày … mon … năm 2018, trên … công ty chúng tôi gồm có:

Bên cho vay tài sản (sau đây hotline tắt là bên A):

Tên tổ chức: …

Địa chỉ trụ sở: …

Mã số doanh nghiệp: …

Người đại diện thay mặt theo điều khoản là ông/ bà: …

Chức vụ: …

Điện thoại: …

(Trường hợp bên cho vay gia tài hoặc bên vay tài sản là cá thể thì được ghi như sau):

Họ với tên: …

Năm sinh: …/ …/ …

Chứng minh nhân dân sinh …, ngày cung cấp …/ …/ …, chỗ cấp: …

Nơi đk hộ khẩu thường xuyên trú: …

Chỗ ở hiện tại tại: …

Điện thoại: …

Bên vay mượn tài sản (sau đây call tắt là bên B):

Tên tổ chức: …

Địa chỉ trụ sở: …

Mã số doanh nghiệp: …

Người đại diện thay mặt theo luật pháp là ông/ bà: …

Chức vụ: …

Điện thoại: …

Hai bên thỏa thuận hợp tác và chấp nhận ký kết hợp đồng vay tài sản với các lao lý như sau:

Điều 1. Đối tượng của thích hợp đồng

Tài sản vay: …

Chủng loại tài sản: …

Số lượng tài sản: …

Chất lượng: …

Điều 2. Kỳ hạn

Kỳ hạn vay gia sản theo vừa lòng đồng này là … tháng, tính từ lúc ngày …/ …/ …

Điều 3. Lãi suất

Thời điểm tính lãi suất, kể từ ngày …/ …/ …

Mức lãi vay là: … %/ …

(Thời điểm và mức lãi suất vay vay tài sản do bên A và mặt B thỏa thuận hợp tác và ghi rõ ràng vào hòa hợp đồng. Lãi suất vay theo thỏa thuận hợp tác không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp vẻ ngoài khác có liên quan quy định khác).

Điều 4. Mục đích sử dụng tài sản vay

Tài sản vay mượn được áp dụng cho mục đích …

Điều 5. Thời hạn, vị trí và cách thức giao gia tài vay

Thời hạn bên A giao tài sản vay cho bên B là: … ngày, tính từ lúc ngày …/ …/ …

Địa điểm bên A giao gia sản vay cho mặt B tại: …

Phương thức giao gia sản vay: bên A giao gia sản vay cho mặt B dấn một lần hoặc … lần cùng trực tiếp.

Điều 6. Thời hạn, địa điểm và thủ tục trả gia sản vay

Thời hạn mặt B trả tài sản vay cho mặt A là: … ngày, kể từ ngày …/ …/ …

Địa điểm bên B trả gia tài vay cho mặt A tại: …

Phương thức trả gia tài vay: bên B trả gia sản vay cho bên A thừa nhận một lần hoặc … lần với trực tiếp.

Điều 7. Quyền sở hữu đối với tài sản vay

Bên B biến đổi chủ sở hữu tài sản vay, kể từ thời điểm được bên A giao tài sản vay.

Điều 8. Quyền, nghĩa vụ của các bên

Quyền, nhiệm vụ của bên A:

Giao gia tài cho bên B đầy đủ, đúng chất lượng, con số theo đúng thời hạn, địa điểm và thủ tục đã thỏa thuận hợp tác tại phù hợp đồng này.

Cung cấp cho thông tin cần thiết cho bên B thấu hiểu về tình trạng, tương tự như các tàn tật của gia sản cho vay mượn (nếu có), lúc giao gia tài cho mặt B.

Kiểm tra việc sử dụng gia sản vay của bên B và tất cả quyền đòi lại gia sản vay trước thời hạn nếu đã cảnh báo mà bên B vẫn sử dụng gia sản trái mục đích.

Các quyền, nghĩa vụ khác theo lao lý của pháp luật (nếu có).

Xem thêm: Nữ Việt Nam Vs Nữ Thái Lan Tải Xuống, Vòng Loại Bóng Đá Nữ Châu Á, Nữ Việt Nam

Quyền, nghĩa vụ của bên B:

Trả gia sản vay cho bên A đầy đủ, đúng chủng loại, chất lượng, số lượng theo đúng thời hạn, vị trí và phương thức đã thỏa thuận hợp tác tại vừa lòng đồng này.

Trả lãi vay vay gia sản cho bên A theo đúng thoả thuận trong đúng theo đồng này.

Các quyền, nghĩa vụ khác theo lý lẽ của luật pháp (nếu có).

Điều 9. Ngân sách chi tiêu khác

Lệ giá thành công chứng, chứng thực hợp đồng này do mặt … chịu đựng trách nhiệm tiến hành thanh toán theo như đúng quy định của pháp luật.

Chi phí tương quan đến việc vận chuyển, đảm bảo an toàn tài sản, … do bên … chịu trách nhiệm tiến hành thanh toán theo đúng quy định của pháp luật (Bên A và bên B tự thỏa thuận và ghi ví dụ vào hòa hợp đồng).

Điều 10. Phương thức xử lý tranh chấp

Trong quá trình thực hiện hòa hợp đồng, nếu có sự việc phát sinh bắt buộc giải quyết, thì mặt A và mặt B triển khai thỏa thuận cùng thống nhất xử lý kịp thời, hòa hợp tình và hợp lý. Trường hợp bên A và mặt B không thỏa thuận được thì một trong những bên bao gồm quyền khởi khiếu nại tại tòa án có thẩm quyền theo nguyên tắc của pháp luật.

Điều 11. Cam đoan của các bên

Bên A cam đoan:

Thông tin về nhân thân, gia sản cho vay ghi trong phù hợp đồng này là đúng sự thật;

Tài sản giải ngân cho vay thuộc trường thích hợp được cho vay vốn theo qui định của pháp luật;

Tại thời khắc giao kết hợp đồng này: tài sản cho vay không có tranh chấp; gia tài cho vay không bị kê biên để đảm bảo thi hành án;

Việc giao phối kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không biến thành lừa dối, không biến thành ép buộc;

Thực hiện đúng và tương đối đầy đủ các thỏa thuận ghi trong phù hợp đồng này.

Bên B cam đoan:

Những thông tin về nhân thân ghi trong phù hợp đồng này là đúng sự thật;

Đã xem xét kỹ, hiểu ra về gia sản vay tại Điều 1 của vừa lòng đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng, quyền sở hữu gia tài (nếu có);

Việc giao phối kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không biến thành lừa dối, không xẩy ra ép buộc;

Thực hiện tại đúng và rất đầy đủ các thỏa thuận hợp tác đã ghi trong đúng theo đồng này.

Điều 12. Các thoả thuận khác

Hai bên đồng ý đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, tác dụng hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của vấn đề giao kết hợp đồng này.

Bên A và bên B chấp nhận thực hiện theo như đúng các điều khoản trong phù hợp đồng này và không nêu thêm đk gì khác.

Hợp đồng này được lập thành … bản, mỗi phiên bản gồm … trang, có giá trị pháp lý giống hệt và được giao cho mặt A … bản, mặt B … bản./.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *