Những bài toán thực tế lớp 6

Tài liệu tuyển chọn chọn các bài toán thực tiễn cho học sinh lớp 6 có giải mã chi tiết.

Bạn đang xem: Những bài toán thực tế lớp 6

Các bạn vướng mắc về những bài tập vào tài liệu rất có thể tham gia hỏi đáp tại: Diễn bọn hỏi đáp toán 

I. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1: khi bạn Bình đi đường gặp biển báo giao thông như sau:

a) Viết tập hợp A gồm các môn vào ngày thứ 3.

b) Viết tập hợp B gồm các môn trong ngày thứ 5.

c) Điền kí hiệu (in) hay ( otin) vào ô trống:

Văn  A ; Toán  A ; AV  B; Sinh  B

Bài giải:

a)A = Văn; Av; Địa líb)B = Sử; Địa; Toán; Sinh

c)Văn ( in ) A ; Toán ( otin) A; AV ( otin) B; Sinh ( in) B

Bài 6: Nhà Tây Sơn là một triều đại quân chủ trong lịch sử Việt phái nam tồn tại từ năm 1778 đến năm 1802. Theo cách gọi của phần lớn sử gia tại Việt nam thì “nhà Tây Sơn” được dùng để gọi triều đại của anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ để phân biệt với nhà Nguyễn của Nguyễn Ánh (vì cùng họ Nguyễn). Một vào những công tích lớn nhất của nhà Tây Sơn vào lịch sử dân tộc là đã tiến đến rất gần công cuộc thống nhất và đồng thời mở rộng lãnh thổ đất nước sau hàng trăm năm Việt phái nam bị chia cắt.

a) Viết tập hợp A gồm tên các bạn bè nhà Tây Sơn bằng cách liệt kê.

Xem thêm: Săn Vé Máy Bay Giá Rẻ - Vietjet Khuyến Mãi 2021

b) Tập hợp trên gồm bao nhiêu phần tử?c) Điền kí hiệu

*
tốt
*
 vào ô trống:

Nguyễn Huệ  A; Nguyễn Ánh  A

Bài giải:

a)A = Nguyễn Nhạc; Nguyễn Lữ; Nguyễn Huệ

b)Tập hợp A gồm có 3 phần tử.c)Nguyễn Huệ (in) ANguyễn Ánh ( otin) A

Bài 7: Hưng, Bảo, Ngọc đang trực nhật bình thường với nhau ngày hôm nay. Biết rằng Hưng cứ 4 ngày trực nhật một lần, Bảo 8 ngày trực nhật một lần, Ngọc 6 ngày trực một lần. Hỏi sau ít nhất mấy ngày thì Hưng, Bảo, Ngọc lại trực chung lần tiếp theo? khi đó mỗi bạn trực nhật mấy lần?

Bài 8: Bạn An cứ 4 ngày lại trực nhật một lần. Bạn Bình cứ 6 ngày lại trực nhật một lần. Bạn Cường cứ 8 ngày lại trực nhật một lần. Cha bạn cùng trực nhật lần đầu tiên hôm thứ 2. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày cha bạn lại cùng trực nhật?

Bài 9: Bạn Lan và Minh thường đến thư viện đọc sách. Lan cứ 8 ngày lại đến thư viện một lần. Minh cứ 10 ngày lại đến thư viện một lần. Lần đầu cả nhị bạn cùng đến thư viện vào một ngày. Hỏi sau ít nhất bao thọ thì đôi bạn trẻ lại mang lại thư viện cùng ngày?

Bài 10: Có 3 chiếc chuông điện. Chuông thứ nhất cứ 8 phút reo một lần, chuông thứ nhị cứ 10 phút reo một lần , chuông thứ tía cứ 16 phút reo một lần. Cả cha chuông thuộc reo một cơ hội vào 6 giờ sáng.

a/ Hỏi cả cha chuông cùng reo lần tiếp theo vào mấy giờ?

b/ lúc đó mỗi chuông reo được từng nào lần?

Bài 11: Một mảnh vườn hình chữ nhật chiều lâu năm 120m, chiều rộng 48m. Người ta muốn trồng cây bao bọc vườn làm sao cho mỗi góc bao gồm một cây với khoảng giải pháp lớn nhất giữa hai cây liên tiếp bằng nhau. Tính khoảng giải pháp lớn nhất giữa nhì cây liên tiếp (khoảng bí quyết giữa nhì cây là số tự nhiên với đơn vị m). Lúc đó tổng số cây trồng được là bao nhiêu?

Bài 12: Có cha chồng sách : Toán, âm nhạc, Văn. Mỗi chồng chỉ bao gồm một loại sách. Mỗi cuốn toán dày 15mm. Mỗi cuốn âm nhạc dày 6mm, mỗi cuốn văn dày 8mm. Người ta xếp làm thế nào để cho ba chồng sách bằng nhau. Tính chiều cao nhỏ nhất của cha chồng sách đó.

Bài 13: Một vườn hình chữ nhât có chiều dài 105m, chiều rộng 60m. Người ta muốn trồng cây bao quanh vườn làm thế nào để cho mỗi góc vườn một cây và khoảng giải pháp giữa 2 cây liên tiếp là bằng nhau. Tính khoảng cách lớn nhất giữa 2 cây liên tiếp (khoảng biện pháp giữa 2 cây là số tự nhiên với đơn vị là m). Lúc ấy tổng số cây là bao nhiêu?

Bài 14: Một thùng hàng gồm dạng hình hộp chữ nhật chiều lâu năm 320cm, chiều rộng 192 cm, chiều cao 224. Người ta muốn xếp những hộp có dạng hình lập phương vào vào thùng chứa hàng sao để cho các hộp xếp khít theo cả chiều dài, chiều rộng với chiều cao của thùng. Những hộp hình lập phương có độ dài lớn nhất là bao nhiêu ? (số đo cạnh của hình lập phương là số tự nhiên với đơn vị là m).

Bài 15: Thư viện của trường tất cả trên 2000 bản sách. Nếu xếp 100 bản vào một tủ thì thừa 12 bản. Nếu xếp 120 bản vào một tủ thì thiếu 108 bản, nếu xếp 150 bản vào một tủ thì thì thiếu 138 bản. Tính đúng đắn số bản sách của thư viện.

Bài 16: Số HS của một trường vào khoảng từ 2500 đến 2600. Nếu toàn thể HS của trường xếp sản phẩm 3 thì thừa một bạn, xếp hàng 4 thì thừa 2 bạn, xếp mặt hàng 5 thì thừa 3 bạn, xếp sản phẩm 7 thì thừa 5 bạn. Tính số HS của trường?