NHỮNG CHỦ ĐỀ TIẾNG ANH THÔNG DỤNG

Từ vựng giờ Anh giao tiếp luôn là trở mắc cỡ không nhỏ dại của những người dân mới ban đầu học. Có không ít tài liệu trên internet nhằm tham khảo. Tuy nhiên, phần nhiều đều sắp xếp theo trang bị tự bảng vần âm trộn lẫn nhiều chủ đề không giống nhau, khiến cho việc ghi nhớ khó khăn hơn hết sức nhiều. Hiểu được điều đó, ELSA Speak đã tổng hợp đầy đủ tài liệu học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề thông dụng nhất tất cả phiên âm để bạn tiện lợi nắm bắt và áp dụng.


Học tự vựng tiếng Anh tiếp xúc theo nhà đề bé người

Thông thường, khi bước đầu một cuộc chat chit với tín đồ lạ, ra mắt một vài nét về phiên bản thân giỏi khen ngợi đối thủ giúp việc tương tác tiện lợi hơn. Cũng chính vì vậy, các bạn nên bắt đầu học trường đoản cú vựng tiếng Anh theo chủ đề con người. Do chủ đề này tương đối rộng, ELSA đã phân thành nhiều nhóm tất cả phiên phiên bản âm thanh chuẩn chỉnh quốc tế theo bảng phiên âm IPA để các bạn dễ links từ vựng cùng với nhau, nâng cấp hiệu quả khi học đồng thời nâng cấp cách hiểu audio phiên bản tiếng Anh .

Bạn đang xem: Những chủ đề tiếng anh thông dụng
nhu cầu học giờ đồng hồ Anh* Chọn nhu yếu học tiếng anh của bạnTiếng Anh giao tiếpTiếng Anh chăm ngànhKhác
*

*

*

Từ vựng về hình trạng

Từ vựngPhiên âmLoại từNghĩa giờ đồng hồ Việt
Attractive/əˈtræktɪv/adjQuyến rũ, hấp dẫn
Beautiful/ˈbjutəfəl/adjXinh đẹp, đẹp
Body shapeˈbɑdi ʃeɪp/nounvóc dáng, thân hình
Charming/ˈʧɑrmɪŋ/adjQuyến rũ, thu hút
Cute/Kjut/adjĐáng yêu, dễ thương
Fat/fæt/adjThừa cân, béo
Feature/ˈfiʧər/nounđặc điểm, nét nổi bật
Fit/fɪt/adjcân đối, gọn gàng
Good-looking/gʊd-ˈlʊkɪŋ/adjưa nhìn, sáng sủa
Handsome/gʊd-ˈlʊkɪŋ/adjđẹp trai
Height/haɪt/nounchiều cao
Look/lʊk/nounvẻ ngoài
Lovely/ˈlʌvli/adjđáng yêu
Muscular/ˈmʌskjələr/adjcơ bắp, lực lưỡng
Pretty/ˈprɪti/adjxinh xắn
Short/ʃɔrt/adjthấp
Tall/tɔl/adjcao
Thin/θɪn/adjgầy
Ugly/ˈʌgli/adjxấu xí
Weight/weɪt/nouncân nặng
Từ vựng về nước ngoài hình

Từ vựng về cơ thể

Từ tiếng AnhPhiên âmLoại từNghĩa giờ Việt
Arm/ɑrm/nouncánh tay
Back/bæk/nounlưng
Belly/ˈbɛli/nounbụng
Blood/blʌd/nounmáu
Body/ˈbɑdi/nouncơ thể
Body part/ˈbɑdi pɑrt/nounbộ phận cơ thể
Bone/boʊn/nounxương
Bottom/ˈbɑtəm/nounmông
Brain/breɪn/nounnão
Chest/ʧɛst/nounngực, lồng ngực
Ear/Ir/nountai
Eye/aɪ/nounmắt
Face/feɪs/nounkhuôn mặt
Finger/ˈfɪŋgər/nounngón tay
Foot/fʊt/nounbàn chân
Hair/hɛr/nountóc
Hand/hænd/nounbàn tay
Head/hɛd/nounđầu
Heart/hɑrt/nountrái tim
Hip/hɪp/nounhông
Leg/lɛg/nounchân
Lip/lɪp/nounmôi
Mouth/maʊθ/nounmiệng
Neck/nɛk/nouncổ
Nose/noʊz/nounmũi
Shoulder/ˈʃoʊldər/nounvai
Skin/skɪn/nounlàn da
Thigh/θaɪ/nounđùi
Toe/toʊ/nounngón chân
Tongue/tʌŋ/nounlưỡi
Tooth/tuθ/nounrăng
Waist/weɪst/nounvòng eo, eo

Từ vựng về tính cách con người

Từ giờ AnhPhiên âmLoại từNghĩa giờ đồng hồ Việt
Brave/breɪv/adjcan đảm, dũng cảm
Cheerful/ˈʧɪrfəl/adjsôi nổi, vui tươi
Clever/ˈklɛvər/adjthông minh, khôn khéo
Confident/ˈkɑnfədənt/adjtự tin
Easy-going/ˈizi-ˈgoʊɪŋ/adjthoải mái
Energetic/ɛnərˈʤɛtɪk/adjtràn đầy năng lượng
Friendly/ˈfrɛndli/adjthân thiện
Funny/ˈfʌni/adjhài hước, vui tính
Generous/ˈʤɛnərəs/adjhào phóng
Grumpy/ˈgrʌmpi/adjcáu kỉnh, khó khăn chịu
Hard-working/hɑrd-ˈwɜrkɪŋ/adjsiêng năng, chăm chỉ
Honest/ˈɑnəst/adjthật thà, trung thực
Kind/kaɪnd/adjtử tế, xuất sắc bụng
Lazy/ˈleɪzi/adjlười biếng
Loyal/ˈlɔɪəl/adjtrung thành
Nice/naɪs/adjtốt
Polite/pəˈlaɪt/adjlịch sự, lễ phép
Quiet/ˈkwaɪət/adjim lặng, trầm tính
Selfish/ˈsɛlfɪʃ/adjích kỷ
Shy/ʃaɪ/adjnhút nhát, rụt rè
Brave/breɪv/adjcan đảm, dũng cảm
Cheerful/ˈʧɪrfəl/adjsôi nổi, vui tươi
Clever/ˈklɛvər/adjthông minh, khôn khéo
Confident/ˈkɑnfədənt/adjtự tin
Easy-going/ˈizi-ˈgoʊɪŋ/adjthoải mái
Energetic/ɛnərˈʤɛtɪk/adjtràn đầy năng lượng
Friendly/ˈfrɛndli/adjthân thiện
Funny/ˈfʌni/adjhài hước, vui tính
Generous/ˈʤɛnərəs/adjhào phóng
Grumpy/ˈgrʌmpi/adjcáu kỉnh, khó chịu
Hard-working/hɑrd-ˈwɜrkɪŋ/adjsiêng năng, siêng chỉ
Honest/ˈɑnəst/adjthật thà, trung thực
Kind/kaɪnd/adjtử tế, tốt bụng
Lazy/ˈleɪzi/adjlười biếng
Loyal/ˈlɔɪəl/adjtrung thành
Nice/naɪs/adjtốt
Polite/pəˈlaɪt/adjlịch sự, lễ phép
Quiet/ˈkwaɪət/adjim lặng, trầm tính
Selfish/ˈsɛlfɪʃ/adjích kỷ
Shy/ʃaɪ/adjnhút nhát, rụt rè

Từ vựng giờ đồng hồ Anh theo chủ đề giao tiếp về cảm xúc/ cảm giác


Từ giờ AnhPhiên âmLoại từNghĩa giờ Việt
Afraid/əˈfreɪd/adjlo sợ, sợ hãi hãi
Angry/ˈæŋgri/adjtức giận, giận dữ
Bored/bɔrd/adjchán nản
Confused/kənˈfjuzd/adjbối rối, lúng túng
Disappointed/ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/adjthất vọng
Disgusted/dɪsˈgʌstɪd/nounkinh tởm
Embarrassed/ɪmˈbɛrəst/adjxấu hổ, xấu hổ ngùng
Excited/ɪkˈsaɪtəd/adjhứng thú, hào hứng
Fear/fɪr/adjnỗi hại hãi
Guilty/ˈgɪlti/adjcảm thấy tội lỗi
Happy/ˈhæpi/adjvui vẻ, hạnh phúc
Hungry/ˈhʌŋgri/adjđói
Lonely/ˈloʊnli/adjcô đơn
Nervous/ˈnɜrvəs/adjlo lắng
Sad/sæd/adjbuồn bã
Sick/sɪk/adjốm yếu, ốm
Surprised/sərˈpraɪzd/adjngạc nhiên
Thirsty/ˈθɜrsti/adjkhát
Tired/ˈtaɪərd/adjmệt mỏi
Worried/ˈwɜrid/adjlo lắng

Lĩnh vực nghệ thuật luôn có rất nhiều điều thú vị và mới mẻ mỗi ngày. Bởi vì vậy, đó cũng là trong những yếu tố được nhắc đến rất nhiều trong các đoạn hội thoại giờ đồng hồ Anh giao tiếp hàng ngày. Những từ vựng tiếng Anh giao tiếp thông dụng thông dụng nhất của chủ đề này bao gồm:

Từ tiếng AnhPhiên âmLoại từNghĩa giờ đồng hồ Việt
Applaud/əˈplɔd/verbvỗ tay, tán thưởng
Art/ɑrt/nounnghệ thuật
Artist/ˈɑrtɪst/nounnghệ sĩ
Artwork/ˈɑrˌtwɜrk/nountác phẩm nghệ thuật
Audience/ˈɔdiəns/nounkhán giả
Author/ˈɔθər/nountác giả
Band/bænd/nounban nhạc
Brush/brʌʃ/nouncọ vẽ
Camera/ˈkæmrə/nounmáy ảnh
Canvas/ˈkænvəs/nountấm vải vóc vẽ tranh tô dầu
Choir/ˈkwaɪər/noundàn đúng theo xướng
Clap/klæp/verbvỗ tay
Collection/kəˈlɛkʃən/nounbộ sưu tập
Composer/kəmˈpoʊzər/nounnhà biên soạn nhạc
Concert/kənˈsɜrt/nounbuổi bộc lộ âm nhạc
Creative/kriˈeɪtɪv/adjtính sáng tạo
Culture/ˈkʌlʧər/nounvăn hóa
Design/dɪˈzaɪn/verbthiết kế
Drawing/ˈdrɔɪŋ/nounbức tranh vẽ
Exhibition/ˌɛksəˈbɪʃən/nounTriển lãm
Film/fɪlm/nounbộ phim
Gallery/ˈgæləri/nounphòng trưng bày, triển lãm
Illustration/ˌɪləˈstreɪʃən/nounhình minh họa
Image/ˈɪmɪʤ/nounbức ảnh
Inspiration/ˌɪnspəˈreɪʃən/nounnguồn cảm hứng
Inspire/ɪnˈspaɪr/verbtruyền cảm hứng
Model/ˈmɑdəl/nounngười mẫu
Movie/ˈmuvi/nounbộ phim
Music/ˈmjuzɪk/nounâm nhạc
Novel/ˈnɑvəl/nountiểu thuyết
Performance/pərˈfɔrməns/nounphần trình diễn, tiết mục
Photo/ˈfoʊˌtoʊ/nounbức ảnh
Photographer/fəˈtɑgrəfər/nounnhiếp ảnh gia
Poem/ˈpoʊəm/nounbài thơ
Poet/ˈpoʊət/nounnhà thơ, thi sĩ
Portrait/ˈpɔrtrət/nountranh chân dung
Show/ʃoʊ/nounbuổi biểu diễn
Singer/ˈsɪŋər/nounca sĩ
Sketch/skɛʧ/nounbản thảo, bạn dạng nháp;
Studio/ˈstudiˌoʊ/nounxưởng (vẽ, chụp ảnh, làm cho nhạc, có tác dụng phim…)
Video/ˈvɪdioʊ/nounđoạn phim

Từ vựng thông dụng về truyền thông trong giờ Anh

Cùng với sự cách tân và phát triển của những thiết bị điện tử, từ vựng trong giao tiếp tiếng Anh cơ bản lĩnh vực media càng phong phú và buộc phải thiết. Để giúp đỡ bạn dễ thâu tóm hơn, ELSA đã chia ra thành 3 đội từ cơ bạn dạng gồm:

Từ vựng theo công ty đề máy tính & Mạng internet


Từ giờ AnhPhiên âmLoại từNghĩa giờ Việt
Access/ˈækˌsɛs/nounsự truy nã cập
Application/ˌæpləˈkeɪʃən/nounứng dụng trên điện thoại di động, máy vi tính bảng
Blog/blɔg/nounnhật ký kết trực tuyến
Browser/ˈbraʊzər/nountrình duyệt
Click/klɪk/nounnhấp chuột
Computer/kəmˈpjutər/nounmáy tính nhằm bàn
Connection/kəˈnɛkʃən/nounkết nối
Data/ˈdeɪtə/noundữ liệu
Delete/dɪˈlit/verbxóa bỏ
Download/ˈdaʊnˌloʊd/verbtải về, cài xuống
Ebook/i-bʊk/nounsách điện tử
Email/i-meɪl/nounthư năng lượng điện tử
Error/ˈɛrər/nounlỗi
File/faɪl/nountập tin
Folder/ˈfoʊldər/nounthư mục
Hardware/ˈhɑrˌdwɛr/nounphần cứng
Headphone/ˈhɛdˌfoʊn/nountai nghe
Install/ɪnˈstɔl/nouncài đặt, đính đặt
Internet/ˈɪntərˌnɛt/nounmạng internet
Keyboard/ˈkiˌbɔrd/nounbàn phím vật dụng tính
Laptop/ˈlæpˌtɑp/nounmáy tính xách tay
Link/lɪŋk/nounđường dẫn
Log inin /lɔg ɪn/nounđăng nhập
Mouse/maʊs/nounchuột thiết bị tính
Password/ˈpæˌswɜrd/nounmật khẩu
Program/ˈproʊˌgræm/nounchương trình thứ tính
Sign upup /saɪn ʌp/nounđăng ký
Smartphone/smärtˌfōn/nounđiện thoại thông minh
Social networknetwork /ˈsoʊʃəl ˈnɛˌtwɜrk/nounmạng thôn hội
Software/ˈsɔfˌtwɛr/nounphần mềm
Speaker/ˈspikər/nounloa
Surf/sɜrf/verblướt (web)
System/ˈsɪstəm/nounhệ thống
Tablet/ˈtæblət/nounmáy tính bảng
Virus/ˈvaɪrəs/nounvi rút
Wifi/Wīfī/nounmạng wifi
Wireless/ˈwaɪrlɪs/adjkhông dây

Học từ vựng theo chủ thể Điện thoại và Thư tín

Các từ vựng này khá thông dụng trong tiếng Anh giao tiếp bán hàng và giờ Anh tiếp xúc khách sạn, bao gồm:


Từ giờ đồng hồ AnhPhiên âmLoại từNghĩa tiếng Việt
Answer/ˈænsər/verbtrả lời
Call/kɔl/verbgọi điện thoại
Cellphone/ˈsɛlfoʊn/nounđiện thoại di động
Communicate/kəmˈjunəˌkeɪt/verbgiao tiếp
Contact/ˈkɑnˌtækt/verbliên hệ; (n) địa chỉ cửa hàng liên hệ
Hotline/ˈhɑtˌlaɪn/nounđường dây nóng
Message/ˈmɛsəʤ/nountin nhắn
Missed/mɪst/verblỡ, nhỡ
Phone numbernumber /foʊn ˈnʌmbər/nounsố điện thoại
Receive/rəˈsiv/verbnhận được
Send/sɛnd/verbgửi đi
Signature/ˈsɪgnəʧər/nounchữ ký
Stamp/stæmp/nountem
Text/tɛkst/verbnhắn tin; tin nhắn (n)

Các tự vựng giờ Anh thông dụng độc nhất về chủ thể Truyền hình & Báo chí


Từ giờ AnhPhiên âmLoại từNghĩa giờ Việt
Advertisement/ˌædvərˈtaɪzmənt/nounquảng cáo
Article/ˈɑrtɪkəl/nounbài báo
Broadcast/ˈbrɔdˌkæst/verbphát sóng; (n) chương trình phát sóng
Cable/ˈkeɪbəl/noundây cáp, truyền ảnh cáp
Channel/ˈʧænəl/nounkênh truyền hình
Character/ˈkɛrɪktər/nounnhân vật
Column/ˈkɑləm/nounchuyên mục
Commercial/kəˈmɜrʃəl/nounquảng cáo
Daily/ˈdeɪli/nounhằng ngày
Editor/ˈɛdətər/nounbiên tập viên
Episode/ˈɛpəˌsoʊd/nounphần, tập (phim, chương trình)
Headline/ˈhɛˌdlaɪn/nountiêu đề
Issue/ˈɪʃu/nounsố, kỳ phân phát hành
Live/lɪv/nountruyền hình trực tiếp
Magazine/ˈmægəˌzin/nountạp chí
Newspaper/ˈnuzˌpeɪpər/nounbáo giấy
Publisher/ˈpʌblɪʃər/nounnhà xuất bản
Reporter/rɪˈpɔrtər/nounphóng viên
Script/skrɪpt/nounkịch bản
Subtitle/ˈsʌbˌtaɪtəl/nounphụ đề

Bí quyết ghi lưu giữ từ vựng giờ Anh nhanh chóng, thọ quên

Học trường đoản cú vựng tiếng Anh theo chủ đề là phương pháp hiệu quả đã được minh chứng bởi rất nhiều học viên. Không chỉ tăng vốn từ bỏ vựng nhanh lẹ trong thời gian ngắn, bạn học theo cách thức này còn tăng năng lực tư duy, liên tưởng tương tự như rèn luyện năng lực phản xạ trong giao tiếp tiếng Anh.

Để hoàn toàn có thể ghi ghi nhớ từ vựng một cách thuận lợi và kết quả nhất, bạn học phải tạo nên được đụng lực cũng tương tự sự yêu thích cho bạn dạng thân mình. Một cách thức học độc đáo, cuốn hút và phù hợp sẽ kích ham mê được sự tò mò, yêu thích của bạn. Xem xét tránh học tập từ vựng một phương pháp “nhồi nhét”, học từ vựng không phù hợp với trình độ,…. Nhằm tránh việc học ko hiệu quả, mất thời hạn và công sức. Xung quanh ra, phải học tự vựng theo cụm từ nhằm sử dụng cân xứng với ngữ cảnh.

Bài tập áp dụng từ vựng tiếng Anh (có đáp án)

Bài 1: Lựa chọn câu trả lời đúng

1. Jane never helps her mom with the housework. She’s so_______.

A. Lazy B. Jealous C. Hard-working

2. My sister was very____ when a thief broke into our house last night.

A. Scared B. Stubborn C. Meaning

3. He gave his listeners a vivid _______ of his journey through Peru.

Xem thêm: 4 Cách Trị Nám Da Bằng Thảo Dược Thiên Nhiên Tốt Nhất Hiện Nay

A. Tài khoản B. Tale C. Communication

4. His stomach began khổng lồ _______ because of the bad food he had eaten.

A. Pain B. Harm C. Ache

5. He was full of _______ for her bravery.

A. Energy B. Admiration C. Surprise

6. Despite all the interviews, he cannot find a job. He started to lớn feel ____.

A. Honored B. Rejected C. Grateful

7. They are twins and look very _______.

A. Alike B. Same C. Likely

Đáp án:

A 2. A 3.A 4.C 5.B 6.B 7.A

Có khôn cùng nhiều cách để học từ bỏ vựng giờ Anh online miễn phí kết quả như: học qua website/ app học từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh theo chủ đề mỗi ngày từ cơ bản đến nâng cao, sách báo hoặc học từ vựng bởi hình ảnh, chương trình truyền hình, phim điện ảnh ,…

Nhằm chế tạo điều kiện tiện lợi hơn trong vấn đề học giờ đồng hồ Anh cho người mới bắt đầu, phần mềm ELSA Speak đã cải cách và phát triển hơn 130 chủ đề không giống nhau và gần gụi với cuộc sống thường ngày như học tập từ vựng giờ Anh theo chủ đề màu sắc, nghề nghiệp, môi trường, trái cây,…để chúng ta trau dồi từng ngày. ELSA Speak còn giúp bạn luyện bí quyết phát âm chuẩn chỉnh theo bảng phiên âm thế giới IPA và phát âm giờ đồng hồ Anh hay như là người bản xứ.


Trên đấy là hơn 500 từ vựng giờ đồng hồ Anh thông dụng tất cả phiên âm hay gặp nhất trong cuộc sống hàng ngày mà bạn tránh việc bỏ qua. đề xuất ưu tiên học những gì bạn dạng thân cảm thấy quan trọng và phù hợp trước để tăng lên hứng khởi. Đặc biệt, phần mềm ELSA Speak rất có thể giúp bạn tạo ra lộ trình học siêng biệt, tương xứng nhất với trình độ chuyên môn của bản thân. Học tập từ vựng giờ đồng hồ Anh hằng ngày cùng ELSA Speak tối thiểu 10 phút mỗi ngày, chắc hẳn rằng vốn từ vựng cũng tương tự khả năng giao tiếp của các bạn sẽ được nâng cấp đáng nói đấy!


1. Phương thức nào giúp học tự vựng tiếng Anh hiệu quả ?

Học từ bỏ vựng qua truyện chêm – thực hiện Flash thẻ – học tập từ vựng theo chủ đề


2. Những ứng dụng học từ vựng tiếng Anh tốt nhất?

Học giờ đồng hồ anh giao tiếp TFlat – tiện ích ELSA Speak – Oxford Dictionary


Học giờ đồng hồ Anh theo chủ đề Học trường đoản cú vựng giờ Anh
RELATED POSTS
Các phương thức học giờ Anh cho người đi làm hiệu quả nhất

Khi quy trình toàn ước hóa ra mắt ngày càng mạnh khỏe thì tiếng Anh cũng trở thành trong những tiêu chuẩn chỉnh bắt buộc nếu bạn có nhu cầu hội nhập với tìm cơ hội cho mình. Mặc dù nhiên, việc cải thiện và nâng cấp tiếng Anh cho những người đi làm chưa phải là điều solo <…>


Có cho 1001 lý do khiến bạn cảm thấy học tiếng Anh tiếp xúc khó khăn. Đặc biệt, nếu bạn đã là người đi làm việc thì quỹ thời hạn học lại càng hạn hẹp. Thời gian này, chúng ta cần hiệ tượng học khác biệt truyền thống tuy thế vẫn bảo vệ khả năng tiếp xúc của phiên bản <…>


Quá trình thế giới hóa mang đến vô số thời cơ việc làm cả trong và xung quanh nước. Mặc dù nhiên, yêu ước thành thạo nước ngoài ngữ, nhất là tiếng Anh cũng là một thử thách không nhỏ. Bởi vì vậy, việc học giờ Anh giao tiếp cho người đi có tác dụng là hết sức quan <…>


Thì lúc này đơn (Present simple): triết lý và bài bác tập áp dụng phép tắc & giải pháp phát âm chuẩn chỉnh theo bảng phiên âm tiếng Anh IPA biện pháp học giờ đồng hồ Anh giao tiếp đơn giản dễ dàng cực hiệu quả và 122 chủng loại câu giờ đồng hồ Anh giao tiếp thông dụng giải pháp học giờ đồng hồ Anh nhanh và tác dụng cùng ELSA Speak cho những người đi làm bận rộn bài bác test giờ đồng hồ anh tiếp xúc cơ bản cho người mất nơi bắt đầu tiếng Anh Tổng thích hợp đề thi Speaking – Luyện nói IELTS 2021 (cập nhật liên tục)
ELSA PRO TRỌN ĐỜI

Giá gốc: 9,995,000 metforminfast.comD

1,695,000 metforminfast.comD

mua ngay
ELSA PRO 1 NĂM

Giá gốc: 989,000 metforminfast.comD

895,000 metforminfast.comD

oder now
139 Old Orchard Dr, Los Gatos, CA 95032 Working Hours (GMT+7): 09:00 AM - 18:00 PM (Monday - Friday)