Phòng giáo dục kiến xương

ra mắt Sơ đồ tổ chức các phòng, ban, ngành UBND những phường, thôn các đơn vị hành chủ yếu 1 Địa điểm du lịch tham quan Tin tức trông rất nổi bật thông tin hành bao gồm công giấy tờ thủ tục hành thiết yếu dịch vụ thương mại công trực tuyến đường Thư viện video clip chính quyền Công dân công ty quy hoạch
*

 

- Số điện thoại cơ quan: 02273821221 hoặc 02273821771

 

I – cơ cấu tổ chức:

1) Ông: Nguyễn Anh Minh

-Chức vụ: Trưởng chống - Điện thoại : 0989239405

gmail.com

Ông: Ngô Văn Quang

-Chức vụ: Phó trưởng chống - Điện thoại: 0868059235

gmail.com

II– địa điểm chức năng, nhiệm vụ nghĩa vụ và quyền lợi

1) địa chỉ chức năng

1.1 Phòng giáo dục và Đào tạo nên là cơ quan trình độ chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân Huyện con kiến Xương, tư vấn cho ủy ban nhân dân huyện triển khai chức năng làm chủ nhà nước về giáo dục và đào tạo và Đào tạo; về các các bước thuộc phạm vi quản lý của chống theo lao lý của pháp luật, thực hiện một vài nhiệm vụ theo ủy quyền của ủy ban nhân dân huyện.

Bạn đang xem: Phòng giáo dục kiến xương

1.2. Chịu đựng sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của ubnd huyện; chịu đựng sự chỉ đạo, phía dẫn, bình chọn về chăm môn, nhiệm vụ của Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo; bao gồm tư phương pháp pháp nhân và được phép sử dụng con dấu.

1.3. Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thao tác làm việc theo nguyên tắc triệu tập dân chủ, bảo đảm an toàn phát huy vai trò chỉ huy của tập thể; đồng thời tôn vinh trách nhiệm cá nhân của Trưởng phòng, Phó trưởng chống và những thành viên trong cơ quan.

2) Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Trình Uỷ ban dân chúng huyện:

a. Dự thảo văn bạn dạng hướng dẫn tiến hành cơ chế bao gồm sách, pháp luật, những quy định của Uỷ ban nhân dân huyện về chuyển động giáo dục trên địa bàn;

b. Dự thảo quyết định, chỉ thị, kế hoạch hàng năm, 5 năm, 10 năm với chương trình, nội dung cách tân hành chính nhà nước về nghành nghề giáo dục và đào tạo trên địa bàn;

c. Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở, ngôi trường phổ thông có khá nhiều cấp học tập (trừ cấp trung học phổ thông), trường đái học, cơ sở giáo dục đào tạo mầm non và Trung trung ương học tập cộng đồng trên địa phận theo trả lời của Sở giáo dục và Đào tạo;

d. Dự thảo các quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể những các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập, gồm: trường trung học tập cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trừ cấp trung học tập phổ thông), trường đái học, cơ sở giáo dục đào tạo mầm non; có thể chấp nhận được thành lập, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường, những cơ sở giáo dục ngoài công lập trực thuộc quyền cai quản của Uỷ ban nhân dân huyện theo chính sách của pháp luật.

2.2. Hướng dẫn và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các văn phiên bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch cải tiến và phát triển giáo dục ngơi nghỉ địa phương sau khi được cấp gồm thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế, chế độ về buôn bản hội hóa giáo dục; huy động, quản lý, sử dụng những nguồn lực để trở nên tân tiến sự nghiệp giáo dục đào tạo trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quy định và tin tức về giáo dục; chỉ đạo và tổ chức thực hiện cải cách hành chủ yếu nhà nước thuộc nghành giáo dục trên địa bàn; triển khai mục tiêu, chương trình nội dung, kế hoạch, chăm môn, nghiệp vụ, các chuyển động giáo dục, phổ biến giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp phép văn bằng, triệu chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục đào tạo và huấn luyện trên địa bàn.

2.3. Desgin kế hoạch và tổ chức tiến hành đào tạo, tu dưỡng nhà giáo cùng cán bộ quản lý giáo dục các ngành học, cấp cho học vào phạm vi cai quản của huyện sau thời điểm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.4. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thắng lợi khoa học công nghệ tiên tiến trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương.

2.5. Phía dẫn, kiểm tra, thanh tra cùng tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng so với các cơ sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy trên địa bàn; xây cất và nhân nổi bật tiên tiến về giáo dục trên địa bàn huyện.

2.6. Hướng dẫn, kiểm tra những cơ sở giáo dục và đào tạo và huấn luyện công lập ở trong phạm vi quản lý của huyện xây dừng kế hoạch biên chế; tổng phù hợp biên chế của các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của huyện, trình cấp gồm thẩm quyền quyết định.

2.7. Góp ủy ban dân chúng huyện hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ chế trường đoản cú chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, tài chính các cơ sở giáo dục đào tạo và đào tạo và giảng dạy công lập theo phân cấp cho của ủy ban quần chúng. # và giải pháp của pháp luật.

Xem thêm: Dùng Kem Trắng Da Bảo Lâm 10G Hiệu Quả, Kem Dưỡng Da Trị Mụn Trứng Cá Bảo Lâm 20Gram

2.8. Công ty trì, phối phù hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch: hướng dẫn lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đã làm được phân cấp tự cai quản ngân sách lập dự trù hàng năm; trực tiếp lập dự toán chi tiêu đối với những đơn vị sự nghiệp trực thuộc chưa được phân cung cấp tự quản ngại lý; tổng hợp cùng lập dự trù ngân sách, phân bổ chi tiêu giáo dục cho những đơn vị trực thuộc đã làm được phân cấp cai quản ngân sách 1-1 vị; lập dự toán chi với tổ chức thực hiện dự toán chi các chương trình mục tiêu non sông hàng năm về giáo dục của huyện theo phía dẫn của Sở giáo dục và Đào sản xuất và Sở Tài chính.

2.9. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền việc tiến hành chính sách, pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án và những quy định của cấp tất cả thẩm quyền trong lĩnh vực giáo dục cùng đào tạo; giải quyết khiếu nại, tố giác và đề nghị của công dân về nghành giáo dục nằm trong thẩm quyền; thực hành tiết kiệm, phòng kháng tham nhũng, tiêu tốn lãng phí theo phương tiện của pháp luật.

2.10. Về công tác làm việc tổ chức, cán bộ.

Trưởng phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên xây dựng nội dung, planer về công tác tổ chức cán cỗ thuộc phạm vi quản lý của phòng theo luật pháp của pháp luật, thống tốt nhất với Trưởng chống Nội vụ trình ubnd huyện những nội dung cụ thể sau:

Trình Uỷ ban quần chúng huyện kế hoạch phân bổ chỉ tiêu biên chế, tiêu chuẩn hợp đồng thao tác làm việc cho những cơ sở trường học trực thuộc; hướng dẫn các cơ sở trường học trực thuộc thực hiện quỹ biên chế với hợp đồng có tác dụng việc.

Xây dựng chiến lược tuyển dụng viên chức, phù hợp đồng thao tác làm việc thuộc sự nghiệp giáo dục và đào tạo hàng năm gồm: giáo viên, nhân viên thiết bị thí nghiệm, nhân viên cấp dưới thư viện. Trình ủy ban nhân dân huyện ra quyết định tuyển dụng viên chức, tuyển chọn dụng hòa hợp đồng thao tác thuộc sự nghiệp giáo dục đào tạo huyện.

Trình chủ tịch UBND huyện giải quyết chuyển ngành, chuyển nơi công tác ra bên ngoài sự nghiệp giáo dục, chuyển các bước khác đối với sự nghiệp giáo dục.

Trình chủ tịch UBND huyện quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, không bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, giải quyết thôi giữ chức danh hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng những đơn vị trường học trực thuộc.

Thực hiện chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và fan lao cồn theo phương pháp của pháp luật.

2.11. Thống trị tài chính, tài sản, cửa hàng vật chất so với các đơn vị chức năng trực ở trong khi không phân cấp cho đơn vị chức năng tự cai quản và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc đã phân cung cấp tự làm chủ tài chính, tài sản, cơ sở vật chất đơn vị theo phương pháp của pháp luật.

2.12. Triển khai công tác báo cáo định kỳ và bỗng xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao cùng với ủy ban quần chúng. # huyện cùng Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo.

2.13. Tiến hành những trách nhiệm khác do chủ tịch ủy ban quần chúng. # huyện giao và theo phương pháp của pháp luật.