ALL Offical Firmware, FullRomRepairSamsungGalaxyNote 4SM-N910TALL file CertSamsungSM-N910T& tệp tin EFS SamsungSM-N910TFor Fix imeiFile DumpSamsungSM-N910T dùng làm Fix Lỗi hoặc Repair eMMCRom tiếng Việt định hình cho SamsungGalaxyNote4SM-N910TLink Download:N910TUVU1ANJ7_N910TTMB1ANJ7(Rom 1 tệp tin SamsungN910TAndroid 4.4.4)N910TUVU1ANK4_N910TTMB1ANK4(Rom 1 tệp tin SamsungN910TAndroid 4.4.4)N910TUVU1COD6_N910TTMB1COD6(Rom 1 tệp tin SamsungN910TAndroid 5.0.1)N910TUVU1COG2_N910TTMB1COG2(Rom 1 tệp tin SamsungN910TAndroid 5.0.1)N910TUVU2DOK2_N910TTMB2DOK2(Rom 1 tệp tin SamsungN910TAndroid 5.1.1)N910TUVU2EPE3_TMB_4Files601(Rom Full tệp tin SamsungN910TAndroid 6.0.1)N910TUVU2EQI2_TMB_4Files601(Rom Full file SamsungN910Tlatest version 6.0.1)N910TUVU1ANJ7_VN_4.4.4_STEAMVIETHOA(Rom tiếng ViệtSamsungN910T)COMBINATION_TMB_FA44_N910TUVU2AOF1(FileCOMBINATION Samsung N910T)N910T_512M(File Dump512MSamsungN910T)N910T_Partitions(File DumpALLPartitions BackupSamsungN910T)ALL tệp tin QCN + SEC file + file EFSSamsungN910T:DownloadALL tệp tin Cert Samsung N910T For Repair imei:DownloadCF auto Root + TWRPSamsung N910T:DownloadALL file Samsung Download☞HERE
ModelRegionVersionOS VersionBuild DateChangelist
SM-N910TTMBN910TUVU2EQI26.0.121.09.20179385989
SM-N910TTMBN910TUVS2EQG16.0.110.07.20179385989
SM-N910TTMBN910TUVS2EQE26.0.112.05.20179385989
SM-N910TTMBN910TUVU2EQC16.0.123.03.20179385989
SM-N910TTMBN910TUVS2EQB16.0.107.02.20179385989
SM-N910TTMBN910TUVS2EPK26.0.117.11.20169385989
SM-N910TTMBN910TUVU2EPJ26.0.112.10.20169385989
SM-N910TTMBN910TUVS2EPG26.0.107.07.20167804088
SM-N910TTMBN910TUVU2EPE36.0.113.05.20167804088
SM-N910TTMBN910TUVU2DOK25.1.109.11.20156209177
SM-N910TTMBN910TUVU1COG25.0.103.08.20154739134
SM-N910TTMBN910TUVU1COD65.0.121.04.20154739134
SM-N910TTMBN910TUVU1ANK44.4.413.11.20142796035
SM-N910TTMBN910TUVU1ANJ74.4.410.10.20142796035
SM-N910TTMBN910TUVU1ANIH4.4.423.09.20142796035

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *