Soơ Yếu Lý Lịch Mẫu

Sơ yếu đuối lý kế hoạch là bản khai thông tin cá thể bắt buộc phải gồm trong làm hồ sơ học tập xuất xắc xin việc của từng cá nhân. metforminfast.com cung ứng mẫu Sơ yếu hèn lý lịch mới nhất và phía dẫn bí quyết ghi cụ thể nhất hiện nay.

Bạn đang xem: Soơ yếu lý lịch mẫu


Cần sáng tỏ Sơ yếu đuối lý lịch và CV xin việc

Sơ yếu hèn lý kế hoạch là tờ khai cung cấp thông tin cá nhân, nhân thân, tè sử… của ứng viên mang đến nhà tuyển dụng. Đây là một trong trong những sách vở bắt buộc cần phải có trongmẫu làm hồ sơ xin bài toán chuẩn.

Sơ yếu hèn lý kế hoạch thường bị lầm lẫn với CV (Curriculum Vitae) xin việc. Tuy nhiên Sơ yếu hèn lý lịch thường mang tính chất bao quát lác và chứa được nhiều thông tin rộng một mẫu mã CV thông thường. Sơ yếu đuối lý lịch bao gồm cả thông tin về nhân thân và các thông tin thiên về tiểu sử trong những khi đó CV xin vấn đề thì tập trung vào các thông tin về ghê nghiệm làm việc và các vận động cụ thể, phần thưởng của ứng viên.

Xem thêm: Chia Sẻ File Psd Ảnh Bìa Facebook Sau Tất Cả Ảnh Bìa Giá Trị Tốt Nhất

Mẫu Sơ yếu đuối lý lịch mới nhất khi đi xin việc


cài đặt về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - trường đoản cú do- Hạnh phúc


*

SƠ YẾU LÝ LỊCH

TỰ THUẬT

I. THÔNG TIN BẢN THÂN.

1. Họ với tên (chữ in hoa) ………………………………..Nam/ nữ giới …....

2. Sinh ngày……tháng …..năm …………Nơi sinh ………………........

3. Nguyên quán ……………………………………………………..........

4. Nơi đk hộ khẩu thường trú ……………………………..………..

5. Vị trí ở bây giờ ……………………………….…………………………

7. Dân tộc bản địa ………………………….Tôn giáo ……………….……………

8. Số chứng minh…………………..cấp ngày .…/…./……...nơi cấp……

9. Trình độ văn hóa…………………………………….…………………

10. Tiếp thu Đoàn TNCS HCM…….../……./…….. Tại …………..………

11. Thu nạp Đảng CSVN..…../……./….…….. Tại…………………………

12. Khen thưởng/ Kỷ luật:………………….……………..………………

13. Sở trường:………………………………………………………………

II. Quan tiền HỆ GIA ĐÌNH (Ghi rõ họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi công tác của cha mẹ đẻ, anh chị em ruột)

1. Họ và tên cha: …………………………………… Năm sinh: …..……

- nghề nghiệp hiện nay: …………………….……………………………

- phòng ban công tác: ………………………………………………………

- địa điểm ở hiện tại nay: ……………………………………………….…………

2. Họ và tên mẹ: ………………………….………… Năm sinh: ………

- nghề nghiệp và công việc hiện nay: …………………….……………………………

- ban ngành công tác: ………………………………………………………

- vị trí ở hiện tại nay: ……………………………………………….…………

3. Họ cùng tên Anh/chị em ruột:……………………. Năm sinh: …………

- nghề nghiệp và công việc hiện nay: …………………….………………………………

- cơ quan công tác: …………………………………………………………

4. Họ với tên Anh/chị em ruột: ……………………. Năm sinh: …………

- công việc và nghề nghiệp hiện nay: ……………………….……………………………

- cơ quan công tác: …………………………………………………………

5. Họ cùng tên Anh/chị em ruột: ……………………. Năm sinh: ……………

- công việc và nghề nghiệp hiện nay: …………………….………………………………

- cơ sở công tác: …………………………………………………………

III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.

Từ tháng năm mang đến tháng năm

Tên trường

hoặc đại lý đào tạo

Ngành học

Hình thức đào tạo

Văn vật chứng chỉ

IV. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ mon năm mang đến tháng năm

Đơn vị công tác

Chức vụ

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý định kỳ trên đúng sự thật, nếu bao gồm điều gì sai tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Tp……..………, ngày ……tháng ……năm 20..…

Xác nhận của ban ngành đang công tác

hoặc địa phương nơi đăng ký hộ khẩu

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Người khai

(ký cùng ghi rõ chúng ta tên)

…………………………