SỰ TÍCH ĐỨC PHẬT THÍCH CA Soạn Giả: Minh Thiện – Diệu Xuân(Phiên bản 2017, tu chính toàn bộ)

 

*
*
Đọc quyển Sự Tích Đức Phật Thích Ca này khách hàng sẽ thấu hiểu về :

1 - Cuộc đời đức Phật,2 - Giáo lý giác ngộ và giải thoát,3 - Các pháp môn tu để đi đến giác ngộ và giải thoát. 

Phần Phụ đính gồm có: 

1- những kỳ Kiết tập kinh điển,2- Nội dung Tam tạng tởm điển,3- Thập Đại đệ tử,4- ba mươi cha vị Tổ sư và ngài Huyền Trang,5- Phật giáo truyền sang Tích Lan,6- tứ Động trung ương và các Phật tích tại Ấn Độ,7- Ba tông phái lớn trong Đạo Phật,8- bố mươi bảy pháp tu căn bản,9- Sáu pháp tu của Bồ tát,10- bốn pháp tu của Đại nhân tình tát,11- thứ lớp tu chứng trong đạo Phật,12- cha mươi kiểu mẫu cõi luân hồi,Bảng tra nhân danh tiếng Pāli,Bảng tra từ ngữ Phật học thông dụng

Lời mở đầu

Trong bước đầu học Phật, chúng tôi thường gặp mặt nhiều trở ngại khủng về vấn đề danh từ. Bởi trong kinh sách giờ Việt thường dùng lẫn lộn các chữ Việt, chữ thời xưa Việt, chữ Pāli, chữ Sanscrit, lúc thì phiên âm, khi thì dịch nghĩa. Các nhân danh và địa danh<1> không được đồng nhứt. Về thời gian, xứ sở và nhiều câu chuyện trong sự tích đức Phật cũng có nhiều thuyết không giống nhau làm cho người học Phật khó ghi nhận được diễn tiến cuộc đời đức Phật. Vị đó chúng tôi có phát nguyện sẽ cố gắngđóng đóng góp phần nào để giúp đỡ người học tập Phật có được một tài liệu đầy đủ, chính xác, đáng tin cậy, dễ dàng đọc, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ tra cứu khi cần.

Bạn đang xem: Sư tich phat thich ca

Qua các tài liệu nghiên cứu đáng tin cậy như quyển Đường Xưa Mây Trắng của Hòa Thượng Nhất Hạnh, quyển The Life of Buddha as Legend & History của Edward J. Thomas, quyển The Life of The Buddha According lớn The Ancient Texts & Monuments of India của A.Foucher, bộ Buddhist Legends 3 quyển của Eugene Watson Burlingame, quyển Geography of Early Buddhism của Bimala Churn Law, vân vân ... chúng tôi cố gắng chọn lựa, sắp xếp thành quyển Sự Tích Đức Phật Thích Ca này để giúp bạn học Phật thấy rõ diễn tiến cuộc đời gương mẫu và giáo lý cao thượng của Ngài, vừa thực tế vừa siêu phàm. Giáo lý cao thượng của đức cầm Tôn được đặt trở lại trong khung cảnh đời sống hằng ngày của Ngài bởi những lời lẽ đơn giản, dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ cùng dễ thực hành.

Tuy nhiên để né mọi kiến chấp đúng/sai, có/không, thật/giả ... chúng tôi xin mạn phép đề cập lại lời Phật dạy về Pháp Tứ Ynhư sau : Muốn học hỏi giáo lý có kết quả tốt đẹp chúng ta nên y theo bốn vấn đề này :

1- Y pháp bất y nhân : nên nương theo sách vở và giấy tờ hay lời chỉ dạy, không nên chấp nơi tác giả hay bạn nói.

2- Y nghĩa bất y ngữ : cần nương theo nghĩa lý, không nên chấp vào lời nói hay văn tự.

3- Y trí bất y thức : cần nương theo trí tuệ sáng suốt để tìm hiểu, ko nên chấp trước vào kiến thức cá nhân của mình.

4- Y kinh liễu nghĩa, bất y kinh bất liễu nghĩa : buộc phải nương theo lời nói hay khiếp sách chỉ thẳng Chân lý rốt ráo, không nên chấp vào các lời nói hay gớm sách dùng phương tiện để chỉ dạy theo trình độ người nghe.

Xem thêm: Xembd - Trực Tiếp Bóng Đá Tv

Vậy, qua các câu chuyện có tính cách huyền bí, thần thoại, cực nhọc tin, quý vị không nên tin, cũng không nên chấp là bao gồm thật hay không có thật, quý vị nên tìm hiểu ý nghĩa hay đạo lý mà câu chuyện đó đề ra. Vì số đông những mẩu chuyện có tính cáchhuyền bí, thần thoại, cực nhọc tin về sự tích đức Phật đều vì chính đức Phật, chư Tổ, chư Hòa Thượng hoặc các học giả đặt ra vì lợi ích của người hậu học như chúng ta. Thiệt là ngây thơ khờ ngây ngô nếu chúng ta nêu ra câu hỏi : Chuyện Ông Già Noel, chuyện con Quạ và nhỏ Chồn của La Fontaine, chuyện Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ sinh ra 100 trứng... Là tất cả thật hay không có thiệt ?

Ngoài ra, chúng ta cũng nên căn cứ vào Ba Pháp Ấn của đức cố gắng Tôn để biết giáo lý nào và đúng là do ngài chỉ dạy hay không phải vày ngài chỉ dạy. Ba Pháp Ấn đó là Vô Thường, Vô Ngã, Niết Bàn theo Phật giáo Nguyên thủy, hay Không, Vô Tướng, Vô Tác (Vô Nguyện) theo Phật giáo Đại thừa.

Chúng tôi mong rằng quyển Sự Tích Đức Phật Thích Ca này tất cả thể mang đến cho quý vị độc giả một tầm nhìn đầy đủ, đúng đắn về cuộc đời đức Phật và Giáo lý giác ngộ và giải thoát của ngài chỉ dạy.

Trong khi soạn thảo quyển Sự Tích Đức Phật Thích Ca này dĩ nhiên chúng tôi phải tra cứu các tài liệu hiện hành, đôi lúc phải trích dẫn nguyên văn, không dám sửa đổi, theo đúng tinh thần "Văn dĩ cài đạo, thuật nhi bất tác". Vì lợi ích chung của bạn học Phật, chúng tôi chân thành cầu xin quý vị tác giả các tài liệu tham cứu vui lòng thông cảm và tha thứ. Cho dù với sự cố gắng của chúng tôi, các tài liệu hiện ni về sự tích Đức Phật vẫn còn khôn xiết nhiều thiếu sót và sai lầm, chúng tôi rất mong các vị thức giả vui lòng chỉ bảo thêm để chúng tôi có thể đính chánh và vấp ngã túc cung cấp kỳ tái bản tới. Nam mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật.

Viết tại Antony, Pháp quốc, mùa thu năm 2004. 

Minh-Thiện Trần-Hữu-Danh

T.B.: vào kỳ tái bản năm 2009 sự tích và giáo lý của Đức Phật đã được kiểm chứng lại toàn bộ với Tạng Kinh và Tạng chính sách của Phật Giáo Nguyên Thủy, và bao gồm ghi chú đầy đủ xuất xứ của mỗi câu chuyện. Từ bỏ cuối năm 2015 chúng tôi lại tu chính sách STĐPTC một lần nữa để tăng phần chính xác bởi cách tra cứu thêm các kinh điển Phật giáo, duy nhất là các nhân danh với các tiểu sử liên hệ theo “The Buddhist Dictionary of Pāli Proper Names” của “Pāli Text Society”; để tăng phần dễ hiểu bằng phương pháp thêm phần chú thích, dùng từ ngữ đơn giản hơn, cấu tạo câu văn lạc quan hơn; để tiện câu hỏi ghi lưu giữ và tra cứu khi cần  bằng cách tóm lược ý bao gồm mỗi kinh đến 34 kinh Trường Bộ và 152 kinh Trung Bộ là đông đảo kinh vô cùng quan trọng về sử liệu và giáo lý, bằng phương pháp thêm “Bảng tra nhân danh tiếng Pāli”, cùng “Bảng tra từ ngữ Phật học thông dụng”. Công việc hoàn tất vào mon 5 năm 2017. Minh-Thiện sẽ 80 tuổi, hy vọng quyển “Sự Tích Đức Phật Thích-Ca” hoàn hảo này rất có thể giúp người hậu học có được một tài liệu Phật học đầy đủ, đáng tin cậy, dễ dàng đọc, dễ hiểu và dễ thực hành.

 MỤC LỤC

Lời mở đầu. 4MỤC LỤC.. 6Bản đồ Phật tích. 16Các đoàn truyền giáo của vua ASOKA.. 17PHỤ HỆ THÁI TỬ SIDDHATTHA.. 18MẪU HỆ THÁI TỬ SIDDHATTHA.. 19Cách hiểu chữ Pāli : 20

A- TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI. 211- Bồ tát Sumedha (Thiện Huệ) 212- Bồ tát Vessantāra (Hộ Minh) 22

B- ĐỨC PHẬT ĐẢN SANH.. 241- Lai định kỳ họ Gotama và bộ tộc Sākya. 242- Lúc new sanh (năm -623) 263- sau thời điểm sanh. 29

C- THỜI GIAN LÀM THÁI TỬ.. 311- Thời thơ ấu. 31Siddhattha dự lễ hạ điền. 31Siddhattha học tập văn. 32Siddhattha học tập võ. 33Siddhattha cứu giúp chim thiên nga. 332- Tuổi trưởng thành. 34Siddhattha lập gia đình. 34Thái tử Siddhattha nhớ đại nguyện. 38Thái tử Siddhattha vui chơi bốn cửa thành. 39Thái tử Siddhattha xin phép xuất gia. 42D- THỜI GIAN XUẤT GIA HỌC ĐẠO.. 441- Ra đi (năm -595) 442- Vị đạo sư thứ nhất : Ālāra Kālāma. 493- Vị đạo sư thiết bị nhì : Uddaka Rāmaputta. 524- Sáu năm tu khổ hạnh tại Uruvelā. 53E- ĐỨC PHẬT THÀNH ĐẠO.. 571- Chọn lối tu trung đạo. 572- Đêm thành đạo (năm -589) 583- Tuần lễ đầu tiên sau khi thành đạo. 654- Tuần lễ thứ nhì sau khi thành đạo. 675- Tuần lễ thứ ba sau khi thành đạo. 686- Tuần lễ thứ tư sau khi thành đạo. 687- Tuần lễ thứ năm tiếp theo khi thành đạo. 698- Tuần lễ thứ sáu sau khi thành đạo. 709- Tuần lễ thứ bảy sau khi thành đạo. 7110- Hai thiện tín đầu tiên. 73F- ĐỨC PHẬT THUYẾT PHÁP LẦN ĐẦU TIÊN.. 751- Lên đường đi Lộc Uyển. 752- Ông Kondañña với 4 người bạn xuất gia. 763- Đức Phật thuyết kinh Chuyển Pháp Luân (năm -589) 784- Đức Phật thuyết kinh Vô ngã tướng. 825- Ông Yasa với 4 người bạn xuất gia. 83G- TỪ HẠ THỨ NHẤT ĐẾN HẠ THỨ 5. 851- Hạ trước tiên tại Lộc Uyển (năm –589) 86

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *