Tài Liệu Chuyên Toán 11

Cuốn sách “Tài liệu siêng Toán Hình học tập 11” do tác giả Đoàn Quỳnh quản lý biên giúp những em tài năng liệu tham khảo, tập luyện và cải thiện khả năng giải toán hình học tập của mình. Sách cần sử dụng cho câu hỏi dạy họ ở các lớp 11 hệ chăm toán và giúp các em học sinh khá xuất sắc bồi dưỡng thêm.


*
Tài liệu siêng Toán Hình học 10 – Đoàn QuỳnhTuyển tập 500 câu hỏi hình không gian chọn thanh lọc – Nguyễn Đức Đồng
*
Ôn luyện tu dưỡng học sinh giỏi hình học không gian
*
Phương Pháp Giải Toán Hình Học không gian Theo nhà Đề
*
Tài liệu chuyên toán Hình học tập 11
*
Tài liệu chuyên toán bài tập hình học 12
*
Tài liệu chăm toán Hình học tập 10
*
Tài liệu chuyên toán Trung học rộng lớn chuyên đề Hình học tập không gian
*
Tài liệu chuyên toán thcs Lớp 9 – Tập 2 Hình học
*
Tài Liệu Tổng Ôn Tập chăm Đề Hình học Không Gian

Leave a Reply Cancel reply

Your thư điện tử address will not be published. Required fields are marked *