Phật Đảnh Tôn chiến hạ Đa la Ni?

Phật Đảnh Tôn chiến hạ Đa la Ni (tiếng Anh là Usnisa Vijaya Dharani Sutra, tiếng Trung: 佛頂 尊勝 陀羅尼 經; Fódǐng Zūnshèng Tuóluóní Jīng; Romanji: Butsuchō Sonshō Darani Kyō; tiếng Việt: Phật Đỉnh Tôn win Đà ra ni) là một bộ kinh Đại thừa của Ấn Độ. Tên tương đối đầy đủ tiếng Phạn gắng thế dài thêm hơn nữa là Sarvadurgatipariśodhana Uṣṇīṣa Vijaya Dhāraṇī sūtra.

Bạn đang xem: Thần chú phật đảnh tôn thắng

Kinh được dịch tổng số tám lần từ giờ đồng hồ Phạn thanh lịch tiếng trung quốc trong khoảng thời gian từ năm 679-988 CN. Kinh đã làm được lưu hành thoáng rộng ở Trung Quốc, cùng được sử dụng từ triều đại nhà Đường, từ đó lan rộng ra phần sót lại của Đông Á.

Phật Đảnh Tôn chiến hạ Đa Ra Ni gắn sát với núi Ngũ Đài Sơn, trong truyền thống cuội nguồn Phật giáo Trung Quốc, là là nơi gìn giữ tóc của Văn Thù người yêu Tát.

*

Lợi ích bao gồm của Phật Đảnh Tôn Thắng

Mục đích của gớm này được cho là để giúp đỡ đỡ bọn chúng sinh vào một thế giới đầy trở ngại và láo loạn. Theo bom tấn này, chúng sinh sẽ thoát khỏi đau buồn và giành được hạnh phúc, gia tăng sự thịnh vượng và tuổi thọ, loại bỏ nghiệp chướng, thải trừ tai họa cùng tai họa, loại trừ thù hận, dứt mọi cầu nguyện, và gấp rút được dẫn dắt vào tuyến phố của Đức Phật.

Xem thêm: Đã Tìm Ra Cách Làm Bánh Hotdog Tại Nhà, Cách Làm Bánh Hot Dog Việt Nam Siêu Dễ

Một số bạn cho rằng khi nghe kinh, hoàn toàn có thể thấm nhuần trung khu thức alaya (Tàng Thức) với những hạt giống thuần khiết để giúp đưa người ta mang đến phật tính. Thần chú này cũng rất được liên kết với Lục Độ Phật chủng loại – Tara Xanh.

Lợi ích bao gồm của Phật Đảnh Tôn chiến hạ Đa Ra Ni bao gồm:

Diệt trừ tai ương và giúp bạn vượt qua cực nhọc khănLoại bỏ thói xấu và cải tạo cái tốtThanh lọc tất cả các chướng nghiệpTăng phước lành và kéo dãn dài tuổi thọGiúp đạt đạt mang lại giác ngộ bồ Đề TâmGiải cứu bọn chúng sinh vào cõi maMang lại tiện ích cho những muôn loài động vậtTăng trí tuệHoàn nguyên nghiệp nạm định;Loại bỏ bị bệnh khác nhau;Phá diệt địa ngục;Đảm bảo sự bình an của các hộ gia đình, với có con cái kế quá niềm từ bỏ hào của gia đình;Hòa hợp vợ chồng;Có thể tái sinh làm việc Tây Phương hoặc những cõi tịnh độ khác;Chữa lành bị bệnh do ma đói gây ra;Cầu mưa …
*

Phật Đảnh Tôn chiến hạ Đà La Ni giờ đồng hồ Phạn

Phật Đảnh Tôn chiến thắng Đà La Ni giờ đồng hồ Phạn như sau:


*

Namo Bhagavate Trailokya Prativiśiṣṭaya Buddhāya Bhagavate.Tadyathā: Om, Viśodhaya Viśodhaya, Asama-Samasamantāvabhāsa-Spharana Gati Gahana Svabhāva Viśuddhe, Abhiṣiňcatu Mām.Sugata Vara Vacana Amṛta Abhiṣekai Mahā Mantra-Padai.Āhara Āhara Āyuh Saṃ-Dhāraṇi.Śodhaya Śodhaya Gagana Viśuddhe.Uṣṇīṣa Vijaya Viśuddhe Sahasra-Raśmi Sam-Codite.Sarva Tathāgata Avalokani Ṣaṭ-Pāramitā-Paripūrani.Sarva Tathāgata Mati Daśa-Bhūmi Prati-Ṣṭhite.Sarva Tathāgata Hṛdaya Adhiṣṭhānādhiṣṭhita Mahā-Mudre.Vajra Kāya Sam-Hatana Viśuddhe.Sarvāvaraṇa Apāya-Durgati Pari Viśuddhe, Prati-Nivartaya āyuh Śuddhe.Samaya Adhiṣṭhite.Maṇi Maṇi Mahā Maṇi.Tathatā Bhūta-Koṭi Pariśuddhe.Visphuṭa Buddhi Śuddhe.Jaya Jaya, Vijaya Vijaya.Smara Smara, Sarva Buddha Adhiṣṭhita śuddhe, Vajri Vajragarbhe Vajram Bhavatu Mama Śarīram.Sarva Sattvānām Ca Kāya Pari Viśuddhe.Sarva Gati Pariśuddhe.Sarva Tathāgata Siñca Me Samāśvāsayantu.Sarva Tathāgata Samāśvāsa Adhiṣṭhite.Budhya Budhya, Vibudhya Vibudhya, Bodhaya Bodhaya, Vibodhaya Vibodhaya Samanta Pariśuddhe.Sarva Tathāgata Hṛdaya Adhiṣṭhānādhiṣṭhita Mahā-Mudre Svāhā.

*

*

1. Nam mô bội bạc già phạt đế. 2. Tát bà tha đát lan lô chỉ dã. 3. Bát lạt nhằm tì điệt sắt tra dã. 4. Bột đà dã. Bội bạc già phạt đế. 5. Đát điệt tha. 6. Úm, bột lâm bột lâm. 7. Thuật đà dã thuật đà dã. 8. Tỳ thâu đà dã. Tỳ thâu đà dã. 9. A táp ma táp ma. 10. Tam mạn đa. Phạ hoa sát. 11. Táp chén ra noa yết để ngược yết na. 12. Lan bà bà, tì thú đệ. 13. A tỳ xiển giả. Đổ mạn. 14. Tát bà đát domain authority già đa. 15. Sơn yết nhiều 16. Bạt ra bạt đưa na. 17. A mật lật nhiều tỳ sư kế. 18. Ma ha chủng loại đà ra, mạn nhiều ra bà na. 19. Úm. A hát ra a hát ra. 20. A dũ san đà ra ni. 21. Thu đà dã. Thu đà dã. 22. Già già na. Xoa phạ bà. Tỳ thú đệ. 23. Ô sắt nị sa. Tỳ thệ dã tỳ thú đệ. 24. Tố ha tát ra yết lại thấp nhị. San thù địa đế. 25. Tát ra bà đát tha yết đa. 26. A bà lô ky ni. 27. Tát bà đát đá già đa mạt đế. 28. Tát đà ra, cha la mật đa. 29. Cha rị, phú ra ni. 30. Mãng cầu ta tình nhân mật bà la. Địa sắt sỉ đế. 31. Tát la bà đát đà yết nhiều da. Hất rị đà da. 32. Địa nhan sắc sá na. 33. Đế sắt sỉ đê. 34. Úm, một điệt lệ, một điệt lệ. Ma ha một điệt lệ. 35. Bạt triết la ca dã. 36. Tăng hát đản na tỳ thú đệ. 37. Tát ra bà yết ma, phân phát lạt noa tỳ thú đệ. 38. Chén bát lạt đổ rị ca đế, tì rị, tì thú đệ. 39. Chén bát lạt nhằm na bà ra tiểu dã. A dũ thú đệ. 40. Tam ma da. Địa sắt sỉ na. Địa sắt xỉ đế. 41. Úm. Mạt nhĩ, mạt nhĩ, ma ha mạt nhĩ. 42. Á ma ni, á ma ni. 43. Tì ma ni, tì ma ni, mạ hạ tì ma ni.. 44. Mạt địa mạt đế, ma ha mạt đế. 45. Đát đạt đa bột đa. 46. Cô thi tì lê thú đễ. 47. Tị giỏi bố tra. Bột địa tỳ thú đệ. 48. Úm, hy hy. 49. Thệ dã thệ dã. 50. Ghen tuông thệ dạ tị thệ dã. 51. Tam mạt ra tam mạt ra. 52. Sa phạ ra, sa phạ ra. 53. Tát la bà bột đà. 54. Địa sắt sỉ na. 55. Địa sắc đẹp sỉ đa. 56. Thú đệ thú đệ. 57. Bạt triết lệ, bạt triết lệ. Ma ha bạt triết lệ. 58. A bạt triết lệ. 59. Bạt triết la yết tì. 60. Thệ da yết tì. 61. Tì giá bán gia yết tì. 62. Bạt triết ra thệ bạt la yết tì. 63. Bạt triết rô mãng cầu già đế. 64. Bạt triết rô mãng cầu bà đế. 65. Bạt triết la tam bà phệ. 66. Bạt triết rô bạt triết rị na. 67. Bạt triết lam, bạt bà đổ mạ mạ. 68. Tát rị lam. Tát la phạ. Tát đỏa bà năng. 69. Tát xá gia. Tì lê, tì thú đệ. 70. Sất dạ phạ bà đổ mế tát na. 71. Tát lạt bà yết đế tì lê thú đễ. 72. Tát lạt bà đát đà yết đa. Sất da mi. 73. Tam ma ta phạ. Tát diện đô. 74. Tát bà đát đá già đa. 75. Tam ma tát phạ sa địa sắt sỉ đế. 76. Úm! Sất địa da, sất địa dạ. 77. Bột đề dã, bột đề dã. 78. Tỳ người thương đề dã, tì người tình đề dạ. 79. Tình nhân đà dạ, ý trung nhân đà dạ. 80. Tì tình nhân đà dạ, tì nhân tình đà dã. 81. Tế bào ca dã, tế bào ca dã. 82. Tì chiêu mộ ca dã, tì tuyển mộ ca dạ. 83. Thuật đà dạ, thuật đà dã. 84. Tì thuật đà dã, tì thuật đà dã. 85. Tam mạn đa đát biệt lệ, tế bào ca dã. 86. Tam mạn đà da sa mế biệt rị thú đễ. 87. Tát la bà đát tha già nhiều tam ma da hất rị đà da. 88. Địa fe sa na, địa sắt sỉ đế. 89. Úm, mẫu đề lê chủng loại đề lê, ma ha mẫu đà ra,. 90. Mạn đa ra, bát na 91. Địa sắc đẹp sỉ đế. 92. Xóa ha.

Tổng hợp và dịch từ: thư viện Hoa Sen, Tuyenphap, Wikipedia, Phật giáo Việt Nam, WeeklyBuddha

Ủng hộ:

Qua MOMOhttps://nhantien.momo.vn/1OSnF4fCTrj

Paypalhttps://paypal.me/meditationmelody

Hãy theo dõi chúng tôi:

Tiếng Việt: https://bit.ly/3fut4N5

Tiếng Anh: https://bit.ly/3wRDmhT

Tiktok: https://vt.tiktok.com/ZSJrALLPV/

Làm Youtube hiệu quả cùng Vidiq: https://vidiq.com/meditationmelody

Amazing Vietnam: https://www.sagomeko.com/

Đặc sản Miền Tây : https://songnuocmientay.com/

Marketing All in One: https://chiasedinh.com/

Du kế hoạch Cà Mau: https://datmuixanh.com/

Trà sữa Đài Loan: https://hokkaidotea.vn/

Bracknell Berks Funeral celebrant: https://www.truespiritceremonies.com/

Đọc thêm các bài viết chính:

Phật say đắm Ca Mâu Ni, A Di Đà Phật, Quán núm Âm người tình Tát, Đại thay Chí nhân tình Tát, Phổ Hiền người thương Tát, Văn Thù ý trung nhân Tát, Địa Tạng Vương ý trung nhân Tát, Phật Dược Sư lưu lại Ly vương Quang, Liên Hoa sinh Guru Rinpoche, Lục Độ Phật mẫu – Tara, Dzambhala – Ngũ cỗ Thần Tài

Lục tự Đại Minh Chú, Chú Đại Bi giờ đồng hồ Việt, Chú Đại Bi giờ đồng hồ Hoa, Chú Đại Bi giờ Phạn, Chú Lăng Nghiệm, Chú Tiêu Tai cat Tường, Chú Vãng Sanh, Chú Om Ah Hum

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *