TÌNH YÊU CỦA ĐAU DẠ DÀY

Chú ý: Ặc, vày lúc tra sách thì họ các bạn của Vệ Đằng là Chu, sau đó lại được bảo bọn họ đó yêu cầu dịch là Châu T^T cần giờ tôi cũng ko vừa sức post lại từng chương, các bạn thông cảm từ bỏ đổi chúng ta Chu Vũ cùng Chu Ngư thành Châu Vũ, Châu Ngư dùm mình