Bộ thắc mắc trắc nghiệm ôn tập học tập kỳ I - thứ lý 11 - Có giải thuật chi tiết bao hàm các thắc mắc trắc ngiệm thuộc những chương I, II, III kèm theo với đó là giải mã chi tiết. Cỗ tài liệu rất có ích cho chúng ta ôn thi học kỳ I theo phía trắc nghiệm như hiện nay nay.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm vật lý 11 học kì 1


PHẦN MỘT: ĐIỆN - ĐIỆN TỪ HỌC

Chương I: Điện tích - Điện trường.

I. HỆ THỐNG KIẾN THỨC trong CHƯƠNG

1. Định phép tắc Cu – lông.

Độ lớn của lực cửa hàng giữa hai điện tích điểm đứng lặng trong chân không:

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

1. Điện tích định nguyên tắc Cu Lông

1.1 bao gồm hai điện tích điểm q.1 và q2, chúng đẩy nhau. Xác minh nào sau đây là đúng?

A. Q1> 0 và quận 2 12 > 0. C. Q1.q2 > 0. D. Q1.q2

1.2 bao gồm bốn thứ A, B, C, D form size nhỏ, lây nhiễm điện. Hiểu được vật A hút trang bị B nhưng lại lại đẩy C. đồ dùng C hút đồ vật D. Khẳng định nào sau đó là không đúng?

A. Điện tích của vật dụng A và D trái dấu. B. Điện tích của thứ A cùng D cùng dấu.

C. Điện tích của đồ gia dụng B với D cùng dấu. D. Điện tích của thứ A và C thuộc dấu.

1.3 vạc biểu như thế nào sau đấy là đúng?

A. Lúc nhiễm điện bởi vì tiếp xúc, electron luôn dịch chuyển từ đồ gia dụng nhiễm năng lượng điện sang trang bị không lây lan điện.

B. Lúc nhiễm điện vị tiếp xúc, electron luôn di chuyển từ vật dụng không nhiễm năng lượng điện sang trang bị nhiễm điện.

C. Khi nhiễm điện bởi vì hưởng ứng, electron chỉ dịch chuyển từ đầu này sang trọng đầu cơ của đồ vật bị nhiễm điện.

D. Sau khi nhiễm điện bởi vì hưởng ứng, sự phân bố điện tích trên đồ gia dụng bị nhiễm điện vẫn không rứa đổi.

1. 4 Độ lớn của lực cửa hàng giữa hai năng lượng điện điểm trong ko khí

A. Tỉ lệ thành phần với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.

B. Tỉ trọng với khoảng cách giữa hai năng lượng điện tích.

C. Tỉ lệ thành phần nghịch cùng với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.

D. Tỉ lệ thành phần nghịch với khoảng cách giữa hai năng lượng điện tích.

1.5 Tổng điện tích dương với tổng điện tích âm trong một 1 cm3 khí Hiđrô ở điều kiện tiêu chuẩn là:

A. 4,3.103 (C) cùng - 4,3.103 (C). B. 8,6.103 (C) và - 8,6.103 (C).


C. 4,3 (C) với - 4,3 (C). D. 8,6 (C) cùng - 8,6 (C).

1.6 khoảng cách giữa một prôton và một êlectron là r = 5.10-9 (cm), coi rằng prôton và êlectron là các điện tích điểm. Lực shop giữa chúng là:

A. Lực hút với F = 9,216.10-12 (N). B. Lực đẩy cùng với F = 9,216.10-12 (N).

C. Lực hút với F = 9,216.10-8 (N). D. Lực đẩy với F = 9,216.10-8 (N).

1.7 Hai điện tích điểm bằng nhau đặt vào chân không giải pháp nhau một khoảng r = 2 (cm). Lực đẩy giữa bọn chúng là F = 1,6.10-4 (N). Độ phệ của hai điện tích đó là:

A. Quận 1 = q.2 = 2,67.10-9 (µC). B. Q1 = q.2 = 2,67.10-7 (µC).

C. Q1 = quận 2 = 2,67.10-9 (C). D. Q1 = q2 = 2,67.10-7 (C).

1.8 Hai năng lượng điện điểm đều nhau đặt vào chân không cách nhau một khoảng r1 = 2 (cm). Lực đẩy giữa bọn chúng là F1 = 1,6.10-4 (N). Để lực hệ trọng giữa hai năng lượng điện đó bởi F2 = 2,5.10-4 (N) thì khoảng cách giữa bọn chúng là:


A. R2 = 1,6 (m). B. R2 = 1,6 (cm). C. R2 = 1,28 (m). D. R2 = 1,28 (cm).

1.9 Hai năng lượng điện điểm q1 = +3 (µC) và quận 2 = -3 (µC),đặt trong dầu (ồ = 2) phương pháp nhau một khoảng r = 3 (cm). Lực xúc tiến giữa hai điện tích đó là:

A. Lực hút cùng với độ phệ F = 45 (N). B. Lực đẩy với độ khủng F = 45 (N).

C. Lực hút với độ lớn F = 90 (N). D. Lực đẩy cùng với độ lớn F = 90 (N).

1.10 Hai năng lượng điện điểm đều bằng nhau được để trong nước (ồ = 81) bí quyết nhau 3 (cm). Lực đẩy thân chúng bằng 0,2.10-5 (N). Hai điện tích đó

A. Trái dấu, độ lớn là 4,472.10-2 (µC). B. Cùng dấu, độ to là 4,472.10-10 (µC).

C. Trái dấu, độ khủng là 4,025.10-9 (µC). D. Cùng dấu, độ bự là 4,025.10-3 (µC).

1.11 nhì quả cầu nhỏ tuổi có điện tích 10-7 (C) cùng 4.10-7 (C), xúc tiến với nhau một lực 0,1 (N) vào chân không. Khoảng cách giữa bọn chúng là:

A. R = 0,6 (cm). B. R = 0,6 (m). C. R = 6 (m). D. R = 6 (cm).


1.12* tất cả hai điện tích q.1 = + 2.10-6 (C), q2 = - 2.10-6 (C), để tại hai điểm A, B vào chân ko và bí quyết nhau một khoảng 6 (cm). Một năng lượng điện tích q.3 = + 2.10-6 (C), bỏ trên đương trung trực của AB, phương pháp AB một khoảng 4 (cm). Độ phệ của lực điện do hai năng lượng điện tích q1 và q2 chức năng lên năng lượng điện tích quận 3 là:

A. F = 14,40 (N). B. F = 17,28 (N).  C. F = 20,36 (N) D. F = 28,80 (N).

 

2. Thuyết Electron. Định vẻ ngoài bảo toàn điện tích

1.13 vạc biểu nào sau đấy là không đúng?

A. Phân tử êlectron là hạt gồm mang điện tích âm, có độ mập 1,6.10-19 (C).

B. Phân tử êlectron là phân tử có trọng lượng m = 9,1.10-31 (kg).

C. Nguyên tử rất có thể mất hoặc thừa nhận thêm êlectron để biến ion.

D. êlectron không thể hoạt động từ đồ này sang đồ vật khác.

1.14 phạt biểu như thế nào sau đấy là không đúng?

A. Theo thuyết êlectron, một thứ nhiễm năng lượng điện dương là đồ thiếu êlectron.

B. Theo thuyết êlectron, một đồ dùng nhiễm năng lượng điện âm là đồ dùng thừa êlectron.

Xem thêm: Tẩy Nốt Ruồi Bằng Laser Co2 Fractional, Hỗ Trợ Điều Trị Nốt Ruồi Bằng Laser Co2 Mixel

C. Theo thuyết êlectron, một đồ vật nhiễm điện dương là vật đã nhận được thêm những ion dương.


D. Theo thuyết êlectron, một đồ dùng nhiễm năng lượng điện âm là vật đã nhận thêm êlectron.

1.15 vạc biết nào sau đấy là không đúng?

A. đồ gia dụng dẫn điện là thiết bị có đựng được nhiều điện tích từ do.

B. Vật cách điện là vật tất cả chứa khôn cùng ít năng lượng điện tự do.

C. Thứ dẫn năng lượng điện là vật tất cả chứa khôn xiết ít điện tích tự do.

D. Chất điện môi là chất gồm chứa khôn xiết ít năng lượng điện tự do.

1.16 phát biểu như thế nào sau đây là không đúng?

A. Trong quy trình nhiễm điện vì chưng cọ sát, êlectron đã đưa từ đồ này sang đồ gia dụng kia.

B. Trong quá trình nhiễm điện vị hưởng ứng, trang bị bị nhiễm năng lượng điện vẫn trung hoà điện.

C. Khi cho một vật nhiễm năng lượng điện dương tiếp xúc với một vật không nhiễm điện, thì êlectron gửi từ vật không nhiễm điện sang trang bị nhiễm năng lượng điện dương.

D. Khi cho 1 vật nhiễm năng lượng điện dương xúc tiếp với một vật không nhiễm điện, thì điện tích dương gửi từ đồ gia dụng vật nhiễm năng lượng điện dương sang không nhiễm điện.

1.17 Khi đưa một trái cầu kim loại không nhiễm điện lại ngay sát một quả mong khác nhiễm điện thì

A. Nhì quả cầu đẩy nhau. B. Nhị quả cầu hút nhau.


C. Không hút mà cũng ko đẩy nhau. D. Nhị quả cầu hiệp thương điện tích mang lại nhau.

1.18 phân phát biểu như thế nào sau đấy là không đúng?

A. Trong đồ vật dẫn điện có tương đối nhiều điện tích trường đoản cú do.

B. Trong năng lượng điện môi có rất ít điện tích tự do.

C. Xét về toàn cục thì một đồ vật nhiễm điện vị hưởng ứng vẫn là 1 trong những vật trung hoà điện.

D. Xét về tổng thể thì một thứ nhiễm điện bởi tiếp xúc vẫn là một trong những vật trung hoà điện.

 

3. Điện trường

1.19 vạc biểu như thế nào sau đấy là không đúng?

A. Điện trường tĩnh là do các hạt mang điện đứng lặng sinh ra.

B. Tính chất cơ bản của năng lượng điện trường là nó công dụng lực năng lượng điện lên năng lượng điện tích đặt trong nó.

C. Véctơ độ mạnh điện trường tại một điểm luôn luôn cùng phương, thuộc chiều với vectơ lực điện tính năng lên một năng lượng điện tích để tại đặc điểm đó trong năng lượng điện trường.

D. Véctơ cường độ điện trường trên một điểm luôn luôn cùng phương, cùng chiều với vectơ lực điện chức năng lên một điện tích dương đặt tại đặc điểm đó trong điện trường.

1.20 Đặt một năng lượng điện dương, khối lượng nhỏ tuổi vào một điện trường phần lớn rồi thả nhẹ. Điện tích sẽ đưa động:


A. Dọc từ chiều của đường sức điện trường.  B. Ngược chiều đường sức năng lượng điện trường.

C. Vuông góc với đường sức năng lượng điện trường. D. Theo một quỹ đạo bất kỳ.

1.21 Đặt một điện tích âm, khối lượng nhỏ vào một năng lượng điện trường các rồi thả nhẹ. Điện tích sẽ đưa động:

A. Dọc từ chiều của mặt đường sức năng lượng điện trường. B. Ngược chiều đường sức điện trường.

C. Vuông góc với đường sức điện trường. D. Theo một hành trình bất kỳ.

1.22 phát biểu nào sau đây về tính chất của các đường sức điện là không đúng?

A. Tại một điểm trong năng lượng điện trường ta hoàn toàn có thể vẽ được một mặt đường sức đi qua.

B. Các đường mức độ là các đường cong không kín.

C. Những đường sức không bao giờ cắt nhau.

D. Những đường mức độ điện luôn luôn xuất phát từ điện tích dương và dứt ở điện tích âm.

1.23 phát biểu nào sau đấy là không đúng?

A. Điện phổ mang đến ta biết sự phân bố những đường sức trong năng lượng điện trường.

B. Tất cả các đường sức đều bắt đầu từ điện tích dương và ngừng ở điện tích âm.

C. Cũng có thể có khi đường sức năng lượng điện không bắt đầu từ điện tích dương mà xuất phát điểm từ vô cùng.


D. Các đường mức độ của điện trường phần đa là các đường thẳng tuy vậy song và biện pháp đều nhau.

1.24 Công thức xác định cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q

*

*

Tải về

Luyện bài tập trắc nghiệm môn thiết bị lý lớp 11 - xem ngay


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *