Lê Hiếu Nhật cũng ko biết bạn dạng thân bị làm cho sao, khi nhìn thấy dáng vóc cầu xin của Kiều Minh Anh, anh lại không nỡ làm cực nhọc cô.

Tâm trạng không ngoài cảm thấy bi tráng bực, anh buông cánh tay đang nắm chặt eo của Kiều Minh Anh ra, kéo lỏng cà vạt nói: "Tôi mang đến cậu thời hạn ba ngày đề xuất giao người thiếu phụ kia ra."

Dứt lời anh xoay fan lên xe.

Để lại Kiều Minh Anh ngờ ngạc ôm áo khóa ngoài nhìn loại xe tránh đi nhanh chóng.

Cô không phát hiện nay sau sườn lưng mình Kiều Hồng Anh vẫn yên im nhìn tất cả mọi chuyện.

Kiều Hồng Anh vốn chẳng xem đứa con riêng này ra gì.

Vì thế mặc dù bị Kiều Minh Anh thấy được cô dâm đãng cùng với người đàn ông khác cũng chẳng thèm để trong lòng.


Bạn đang xem: Truyện cục cưng đến nhà

eSg3pSVzRYpTej6h5PstyjeaUI+rulF6nLVY9vSGkC2JutFyaW3l2g4ZSKHVsuf6MDV5rROQzIOOc3f1jOsY5UmK46M1lVqsVT8aT28CxHUmeXo9jWAFmUyLJLqs+yhRqKjsYFhuRAaTLZGMC0DuroBEH51xYwZlfW1n1US8yU5/XfEoRzkG7wsBn3B7Gp3Gnn+SSziaV1hh0R7Y4KE4RIHrNxj0Her8umn+1BNoMGb055uykmgx3xtnyamhLRAjRVwSAnluFu06P7czY0PdZl4YLUJkXu1nrb4g9I46aFQVgNhzk51GnglFEtfIUc6XIZvx0JQKJeKCCKiNV2Xj9rmfeifFz/jsF4EnTdLRusFfnIdnI2e5yA7N5nYkzxwhG3dLL3GFirxGxmrspqu6zPpUvDksR0EOvu25zyr1NoWpfj+hTfEBTJ3hn3GnCJFxlA0GvPfQP2xcjpi1HE+REmaCjbPiHkCNW6l12CLRM2YbetAMmKI/PhzX3oSFOz7lbhMZHXf8H1Povj9dOzPTozg05siweRi7VKuuK/k8B7osHZPjKDgUhJxnigfSbx/+AZAkyXY5ZF+9GmSObLO7G+j6mhjdCofbSaBERe8GjgDzTQTjZruLXwb2iqT7letyRSIaCk6IOwvNM8sV3HoNBd/FAIRAMtIxPkBw6F5n9VGfWJ1moPkJfBQZbJrACFSpV9LxN3C1aHQsgnWjX6b9qdaWsOaIokfyT2tmmrFZe04xR1Er60sXh6YBaFggC75Z06+7S1i/Kf6DAy/9NLImVJhnphEqhXTSUVmJUEh8y2yhAko+nCzFH3VtcAG/hzzGhMRjIDo5Hp2Co+IGdE/SYwW5svL7blYy49f9xiiYFK+C2mNcz3cMyk+R8fzStGX3Y/a5Liep+s7TNULJhziLl6jw40sSbarPfvNGpl/2bI0kTq+jy0hKq9DQU0N232w4e0kUN7nG0h1OHh+OzUfJ3i/1JN5AcwDDFDhYPGhMNZPdqnWmvn/H6Y/+0wdZyCIw0No9HwLzlErf7YW56KIADAbwzW7O1V0k/l8o3hiHvpA43ZxfHJki5fTcGzAPDz2wevIs+2f0CY6B4N6OCxNhUpXDkXlbQhWSN4w4pVYgNTFzj7BYUYxljkelQ95mpRlCD4Yj2+T0cTG4qQJGvlwCgGJ6XG1pjAMdeNp2F4GBaP4QNCzEQl592IoJqcqvzuP4jf/WDp4XPXOX5iqkW2e0OHTLShIbjV45xKQ02fFENGKgo4Pz76HkkDxW9ZsH3Ze0EEi/kwJ7lfsQ1OJJaMEb+Ks=

Xem thêm: Hướng Dẫn Uống Collagen Đúng Cách, &Ndash Dhc Việt Nam

eSg3zW6Gwd95u+dwsUZdshPUHjT5adJ1XXyiv7qCPOPQ7lgKdiCpd80VSL/Vs9X6PH59B0hJU5/PMNomw1zZrAKBSNH6m1qoVT8bbyZByP28pHzbSelfvo+CJJwkoQqk/evJyoxySmepLV4WiE/zUxwUQrl3gN7qoOxgksZvks9nCOSn3MqOdO/ARwSu2tyIvdXT0NWatKFmk1Y8MAzzRIHJLZXB/iMfQG4/DE2mmwjXb8CkZz19c8ioyKmUosOSXxS/xtH+QvM6P78zYUN3FycFIUJq/G0kobh17wZgVYVBw99WdU7P4xpHEsBBnxwY/Tzxl5INLLvayX73hPDj+qmLeg/DQGMZCtRKQF0CF+4RgGQD3IR5nY2XxbZrgbB2Su2cKrBJ1CezbOrgRdsLfLmXPj9kHLaB7KXpn9U2YYPpJX7j4as8m51J/bjyCIB/1g0KvdDa7n9ciRHNP0jWQPNR/2FPHmCvQ3M6n4+haUGYdJ8BWXZR4VKD02dWt6Q/jdRO/pLnGR2mFW2PnHDcv6Bu8i7+Eh+ZT1P7f1Xu8rssKJziKAIUjpxjIExImAM/9UewU5Ulq8UsQTTEsXgUISkuTatN7mDbSI4dJQzAT/M7jNA01SvlWST/B74YROuznPUbU2uietUM5qvWhTkTkR2/0iNi0RbS1lCxJonReT+fepOl9BGXs4mhPI6cXZpixo+ha9PNRTpHg3WjU/OujP3tIENBLZp3TCNruKCeLwwwySg08UsBK8fYJhFp1iq0zfijtq6wbr0w3+4p/zq8nS/nQuwIhJycTQs5EJGpy8Xzcohwl2PIV/MUbhyxxL2xCtgiN+W/wdfpp8AJh0HS7P2euZI17X3/eCdQFSiyEgQalGAJWqR6GOzFVBQTfYf3bX/iIs2p72UGI4MCaJUZlwxw9AyXv+xUsPSHb7+jIqiLkOf1a5yP8hGvXaW1/XbvON1XMOaBmANUTRLuhPQTYXvinl5bIagbNiPvfwNINZPHtnWNnHd06wllMQARnC0w0eh6GUMDAFGoqxQ8VaceXOZjlnV9IL71cYOv0V8L5I2t3Zn0bENjqVSdjrNACXJi9Gh5+jeZVIufbC4kmF7rCZdg0nrU2P+S9l9Yaskc9OSIAGzXfoVuxlo9GcaR61LbVIOsggcnfnnstiVM8JO5j4Gq2PaQIc5TNPhs4oeBdVVy+muMYEST2AXxqcq32O2nyuDI
eSg3oCRUTmVBehCg/+rsMN6cUDT+bdLAHagZvfKOkCyTutpQZqeklCOjwu18YacprysxiprLyUDaMNomaj5Zq0UDmr410g6q3GU+7DmAEJ0mfXo4j+/ZJE8vqJ+tOv23PDMyYBZqp+2TZdjF8d9/KyFaRvo5w3G/OomY08tgdABpQFTvRyUG7xdI3P0hBmGP9XiwQ9DPG9ay3FaWYmwpRJTJLJ/Z/gwfWCBXB02nr128SEn+XOUpEoGlyGhuRYvR8s9cHtc/jQaypX0jLA05lPyaOgXLPTRr7rQ0rQHmLJpMw3UEE4cOO3qQEme4g0U913g9wty6T26byWN+3/JmoqIH4cOM6tKuwNhVGJPJpLxByunE2mCzyBjN504izxwhOW+RYjIw3ye6TvAqFT9eLvpUvndn6xNbaxO5zJyn5DSkNiGwb/nlDIGgLO/iWN1Y2VRIuPLAcW+dXlkCiEqeXdFLGCilr+TcgCp3GVz58r97rp4IGnn9a1/LXh5Xo6QgL1gTv7qyGxvpXfRbdTeE6m6lY3OuZzgQMmLgODjk9LwsDTEzKAY2lSFGw40AMdFRJtgB4hjvM1/i9qCQJiI//mdgVQUcdLVT0lcW6Jcnjip7Fzkye7umX4hsSjFhTqyv0O1QFvonvniYqASXRrwcUGK1eKFbMs6Tvk05fY0lN5N3PRY0r0+Hod+8yypk29t12MEw7gJnyTpki+04vkUuaAHtIGRb4JN3wMuaFW02v4/itfur7gICCuU4JhvhjAhdzfijGvtkqvNgw2Zy59Ly0YCEwqAPrzkM2MJZ0tKzChOjqNRs23yYS+TpgZQlW4pSxjvscGVrBoOqo8AItUvSz3XFsX1gvtSkfpRdGmfTH6+ClGm6C/5W0qKRQQTStGe5LnlreP8AeyYAcIwCPmrbxyU38q/fJD8cGifZ9HW/415ji6+YQ5yP8rF6qqUFirq73Dp1KhbJ1lEdAEb60cGT+r7gxxDO6d/G9+AB/Zi0uk98uDwo7yXvGoa5vklfCf9mBTB0UYGLtUrg7A3j02hQWgHBy2C9vp2qv0g2
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *